Wielkopolskie Centrum Terapii

-lysiak

Agata Łysiak

Psycholog
Agata Łysiak - ZnanyLekarz.pl

 ,,W każdej chwili mamy dwie możliwości: pójść do przodu, albo wrócić z powrotem do bezpieczeństwa. Wciąż na nowo trzeba wybierać rozwój; strach musi być pokonywany raz za razem” (cyt.) – Abraham Maslow

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów psychologicznych (specjalność: Psychologia zdrowia) na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Ukończyłam Przygotowanie pedagogiczne na Collegium da Vinci. Jestem w trakcie studiów podyplomowych – Seksuologia kliniczna – opiniowanie, edukacja, terapia na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyłam Studium dla profesjonalistów pracujących z ojcami organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Uzyskałam certyfikat doradczyni w zakresie poradnictwa okołotestowego w zakresie HIV/AIDS, wydawane przez Krajowe Centrum ds. AIDS. W czasie studiów zdobywałam doświadczenie przez angażowanie się w działalność wolontariacką, między innymi w Akademii Przyszłości, gdzie byłam tutorką oraz koliderką, towarzysząc przez rok mojej podopiecznej w pokonywaniu jej trudności w obszarze samooceny, wyrażania emocji. Doświadczenie w aspekcie profilaktyki zdrowia psychicznego poszerzyłam będąc członkinią IFMSA Poland. W ramach swojej działalności prowadziłam warsztaty i prelekcje w zakresie zdrowia psychicznego dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Doświadczenie kliniczne doskonaliłam na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej SPSZOZ ,,Zdroje” oraz w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień ,,Monar” w Babigoszczy, mając okazję uczestniczyć w społeczności terapeutycznej, pracować indywidualnie z pacjentem, jak i systemem. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w pracy z dziećmi jako psycholożka, prowadząc zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, treningu umiejętność społecznych, z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji. Wzmacniałam kompetencje wychowawcze rodziców, udzielałam wsparcia dzieciom, opierając się na pracy z systemem rodzinnym, jak i zespołem terapeutycznym. W moim doświadczeniu zawodowym również znajdują się: praca w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie grupowych zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodziców/opiekunów prawnych. 

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach i webinarach, dotyczących seksuologii, innych obszarów psychologii oraz psychiatrii. W swojej pracy kieruję się zasadami etycznymi  Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, empatią i prawem do wolności każdego człowieka. 

W przypadku chęci zgłoszenia się po pomoc psychologiczną rodziców/opiekunów prawnych dzieci/młodzieży, zapraszam najpierw na indywidualną konsultację osobę dorosłą.