Wielkopolskie Centrum Terapii

Agata-18

Agata Zalas

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta
Agata Zalas - ZnanyLekarz.pl

Język miłości nie powinien być ani pozytywny, ani negatywny – tylko osobisty. Jesper Juul

Jestem psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, socjoterapeutą oraz trenerem umiejętności społecznych.

Pomagam w trudnościach związanych z zaburzeniami emocjonalnymi, zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju, w zaburzeniach odżywiania, związanych ze zdrowiem somatycznym, trudnościami szkolnymi. Na co dzień prowadzę zajęcia socjoterapeutyczne, warsztaty psychoedukacyjne oraz konsultacje dla rodziców. Prowadziłam liczne warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z zakresu psychoedukacji i profilaktyki. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne dla studentów, dbam o posiadanie najbardziej aktualnego stanu wiedzy z zakresu psychologii.

Pokazuję dzieciom, jak mogą odkrywać świat emocji poprzez aktywne towarzyszenie im w procesie kształtowania samoregulacji. Cenię sobie uważne spojrzenie na potrzeby dziecka i pokazanie nowych sposobów radzenia sobie. Wspieram rodziców w dotarciu do własnych emocji w kontakcie z dzieckiem oraz rozwoju kompetencji niezbędnych w budowaniu autentycznych i satysfakcjonujących relacji w rodzinie. Zależy mi na tworzeniu przestrzeni bezpiecznej do mówienia o swoich emocjach, wyrażania myśli. Wiem, jak ważne w pracy
z nastolatkami jest wzmacnianie motywacji wewnętrznej oraz pomoc w procesie kształtowania tożsamości. Wprowadzenie zmian wymaga naszej wspólnej pracy. Przywiązuję wagę do odkrywania zasobów osób, które zdecydują się zaprosić mnie do świata własnych przeżyć. Na pierwsze spotkanie zapraszam wyłącznie rodziców. W zależności od wieku dziecka oraz specyfiki problemu, zaproponuję najbardziej odpowiednią formę i plan psychoterapii.

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność – psychologia wspomagania rozwoju, Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży oraz studia podyplomowe w zakresie Przygotowania Pedagogicznego. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Obecnie odbywam szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie systemowym. Cały czas doskonalę swój warsztat zawodowy uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach, m.in.:

 

– Standardy kanadyjskie w diagnozie FASD w Polsce

– Dziecko z Zespołem Zaburzeń Więzi

– Zarządzanie zespołem

– Samobójstwo i próba samobójcza – interwencja kryzysowa

– Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

– Zabawa inspirująca rozwój

– Praca z grupą – poznanie z grupą, zebranie oczekiwań, wyznaczanie celów

– Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

– Zachowania autodestrukcyjne młodzieży – samookaleczenia, zachowania suicydalne, zaburzenia odżywiania