Wielkopolskie Centrum Terapii

agnieszka-ratajczak

Agnieszka Ratajczak

Pedagog / Psychoterapeuta

Jestem pedagogiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji oraz terapeutą pedagogicznym. Pracuję w podejściu systemowym, indywidualnie z dzieckiem, z rodziną, z  nastolatkiem, dorosłymi oraz parami.

Od ponad dwudziestu lat, na co dzień wspieram dzieci, młodzież i rodziców w twórczym rozwiązywaniu problemów osobistych, rodzinnych, szkolnych i wychowawczych, także w interwencji kryzysowej.

Poruszam się również w obszarach poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej,  związanych z terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży, niepowodzeniami szkolnymi, prowadzę mediacje konfliktów rówieśniczych.

Wspieram specjalistów i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zapraszam dzieci i młodzież, która przeżywa trudności emocjonalne, adaptacyjne, komunikacyjne, problemy w relacjach z rówieśnikami.

Tych którzy mają niską samoocenę, doznają lęku, depresji, prezentują zachowania agresywne i autoagresywne lub są nieśmiali, wycofują się, doświadczają objawów psychosomatycznych. A także doświadczających problemy z koncentracją, uczeniem się i motywacją do nauki.

Chętnie spotkam się z rodzicami, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze, pogłębić relacje z dzieckiem, chcą poradzić sobie ze zmianami w swoim życiu (rozwód, separacja, śmierć bliskiej osoby) lub doświadczają trudności wychowawczych czy niepokojów o rozwój własnego dziecka.

Będę podążać za osobami dorosłymi oraz parami, które przeżywają kryzys w życiu, lęk, stres, obniżenie nastroju, problemy z akceptacją i interpretacją własnych zachowań,  trudności w relacjach interpersonalnych.

Pracuję w ujęciu systemowym, będącym drogowskazem, iż każdy z nas i relacje życiowe są oparte o miejsce w określonym systemie, w którym przyszło nam przebywać. Inspiracją dla mnie jest także Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga oraz Analiza Transakcyjna. W kręgu moich zainteresowań jest Dialog Motywujący i Filmoterapia.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z instytucjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci, w tym placówki edukacyjne, świetlica socjoterapeutyczna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek psychoterapii.

Jestem  członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, członkiem Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej oraz członkiem Społecznego Towarzystwa Oświatowego.

Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i zespołową, pracę poddaję także interwizji koleżeńskiej oraz stale podnoszę swoje kompetencje. Kieruję się Kodeksem Etycznym Psychoterapeutów.

Podążając za myślą Marii Curie- Skłodowskiej : „trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie, trzeba wierzyć , że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę” wierzę, że każdą trudność można rozwiązać, jeśli jest tylko wola i chęć zmiany.

Fascynuje mnie człowiek, który jako fenomen, jest autorem swojej wyjątkowej książki-własnego życia.

Z uważnością, empatią, w zaufaniu podczas spotkania, będę towarzyszyć i podążać za twórcą, w zapisywaniu jej nowych stron.