Wielkopolskie Centrum Terapii

ANETA_ŁOWIŃSKA_koło

Aneta Łowińska

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta
Aneta Łowińska - ZnanyLekarz.pl

            „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę.” /Virginia Satir/. Jestem psychologiem, psychoonkologiem oraz kwalifikowanym terapeutą osób z ze spektrum autyzmu. W pracy z drugim człowiekiem kieruję się przekonaniem, iż każda osoba posiada w sobie wszystkie niezbędne elementy do zmiany, kluczem jest tylko znalezienie odpowiedniej drogi, którą pomagam odkryć podczas wspólnych spotkań.

 

            Psychoterapia jest dla mnie procesem, który – dzięki nawiązaniu relacji opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu – daje nam możliwość wejrzenia w głąb siebie i stwarza szansę na poznanie najważniej dla nas osoby, czyli nas samych. Podczas wspólnej drogi terapeutycznej pracuję w oparciu o podejście systemowe, podkreślające istotę i wpływ środowiska, w którym żyjemy na na nasze postawy, zachowanie i funkcjonowanie.

            Praca z osobami w wieku dziecięcym i okresie adolescencji od zawsze była moją pasją, a nawet najmniejsze efekty tej pracy przynosiły wiele radości i satysfakcji. W ramach udzielanej pomocy psychologicznej wspieram dzieci i młodzież w prawidłowym rozwoju komunikacji, procesów poznawczych i emocji, a także dążę do wzmocnienia poczucia własnej wartości, zrozumienia otaczającego świata oraz nabycia umiejętności budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Pomagam też w rozwiązaniu trudności, z którymi boryka się młodzież w okresie dojrzewania.

            Posiadam doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej, konsultacji oraz w zakresie prowadzenia terapii. Pracuję z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi. W codziennej pracy indywidualnej pomagam w opanowaniu szeroko pojętych kryzysów, zwiększeniu samoświadomości emocjonalnej oraz wypracowaniu konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Udzielam wsparcia osobom chorym somatycznie, chorującym przewlekle oraz z zaburzeniami mającymi swoje źródło w psychice. W ramach posiadanych kompetencji i kwalifikacji na co dzień prowadzę również terapię dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i emocji, ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Jako, że nieodłącznym elementem terapii dzieci i młodzieży jest współpraca z otaczającym środowiskiem, prowadzę też konsultacje oraz spotkania o charakterze psychoedukacyjnym i pomocowym dla rodziców. 

            Ukończyłam jednolite studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: psychologia (specjalność: psychologia kliniczna zdrowia i choroby), studia podyplomowe
z przygotowania pedagogicznego dla psychologów, kwalifikacyjne studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej, a także w dziedzinie psychoonkologii, która łączy ze sobą medyczne oraz psychologiczne podejście do pracy z osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami. Stale podnoszę swoje kwalifikacje i poszerzam kompetencje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych. Zgłębiam również wiedzę z zakresu psychoterapii, a bieżącą pracę poddaję systematycznej superwizji.