Wielkopolskie Centrum Terapii

Badanie osobowości MMPI-2

MMPI®2 jest samoopisowym kwestionariuszem osobowości.
Test ten stosuje się przede wszystkim w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i zaburzeń psychicznych, ale także w obszarach nieklinicznych, np. badania w trakcie psychoterapii, badania kandydatów do pracy. Jest najbardziej rzetelnym i skutecznym narzędziem do badania osobowości dostępnym na rynku testów psychologicznych.

test-osobowosci

Badanie testem MMPI®- 2 wykonujemy:

• z zalecenia lekarza psychiatry, w celu poszerzenia rozumienia pacjenta i opracowania trafnej diagnozy

  • • w trakcie psychoterapii, gdy poszukujesz i pragniesz lepiej poznać obszar, nad którym chciał(a)byś pracować
  • • podczas psychoterapii, w sytuacji poczucia “utknięcia”
  • • gdy w trakcie pomocy psychologicznej okazuje się, że inny czynnik wewnętrzny blokuje proces zmiany
 

W celu lepszego i holistycznego zrozumienia funkcjonowania klienta, oferujemy kompleksową usługę, składającą się z 3 etapów:

wywiad psychologiczny obejmujący najważniejsze obszary życia klienta 
(50 minut -120 zł)

zadaniem badanego jest ustosunkowanie się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań
(ok. 1,5 h – 450 zł)

przekazanie informacji i rozmowa na temat interpretacji wyników badania 
(50 minut – 120 zł) 

W naszej pracowni badanie testem MMPI® 2 odbywa się w formie papier-ołówek, tzn. osoba badana uzupełnia arkusz odpowiedzi w wersji papierowej. Aby zagwarantować naszym klientom najlepszą jakość badania, korzystamy z nowoczesnego oprogramowania Epsilon, zapewniającego najdokładniejszy pomiar wyników testowych. Wyniki badania są oczywiście poufne i chronione, a dostęp do nich ma jedynie specjalista przeprowadzający badanie testowe. Na konsultacji z omówieniem wyników testowych klient otrzymuje dokument zawierający interpretację wyników, w dwóch kopiach.

Całościowy koszt badania wynosi 550 zł.

Badania prowadzone są przez nasze dwie specjalistki. 
Zapraszamy do zapisów telefonicznych lub wiadomość poprzez portal
Znany Lekarz:

Zaufali nam

Skontaktuj się z nami


    Polityka Prywatności