Wielkopolskie Centrum Terapii

COACHING I DORADZTWO ZAWODOWE

Towarzyszymy w trudnym procesie podejmowania decyzji życiowych i rozwijania różnorodnych kompetencji w obszarze zawodowym, edukacyjnym, osobistym. Nie udzielamy rad – wskazujemy drogi, którymi możesz pójść.

Psycholog-coach współpracuje z osobami, które chcą doskonalić swoje umiejętności i rozwijać się w sferze zawodowej lub osobistej. Udziela wsparcia w obszarach dotyczących motywacji, radzenia sobie ze stresem, metod uczenia się, efektywnego rozwiązywania problemów. 

Psycholog-doradca zawodowy towarzyszy w podejmowaniu decyzji dotyczących życia zawodowego i edukacyjnego. Uczestnictwo w spotkaniach pomaga poznać i lepiej przyjrzeć się swoim predyspozycjom oraz zainteresowaniom. Procesowi doradztwa zawodowego i edukacyjnego przyświeca cel wsparcia np. w przypadku zaplanowania przyszłej kariery zawodowej, chęci zmiany ścieżki swojej kariery, poradzenia sobie z problemem wypalenia zawodowego.