W wyniku postępującej cyfryzacji aktywność ludzi coraz częściej przenosi się do Internetu. Komunikacja za pomocą telefonów, czy e-mail-ów w dużej mierze zastępuje tradycyjny kontakt twarzą w twarz. Taką prawidłowość możemy zaobserwować również w obszarze szeroko pojętego wsparcia psychologicznego. Psychoterapia online jest nowoczesną formą niesienia pomocy terapeutycznej za pośrednictwem narzędzi komunikacji elektronicznej takiej jak e-mail, telefon, Skype, Lync, TeamViewer, czy też innych aplikacji dedykowanych. Kontakt ze specjalistą na odległość może odbywać się w czasie rzeczywistym– kiedy komunikacja jest zsynchronizowana, jak w przypadku wideokonferencji czy telefonu, albo może być odroczony w czasie – na przykład przy użyciu poczty elektronicznej. Spotkania w formie online w psychoterapii są wykorzystywane na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na uzupełnianiu spotkań z psychoterapeutą i jest to tzw. psychoterapia łączona albo mieszana. Drugi to udzielanie pomocy wyłącznie za pośrednictwem sieci, bez bezpośrednich spotkań ze specjalistą. Psychoterapeutę i Pacjenta w kontakcie online obowiązują takie same zasady, jak w przypadku terapii bezpośredniej. Osobę prowadzącą obowiązuje oczywiście zasada zachowania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że wszystkie informacje dotyczące Klienta i terapii są poufne, trzeba jednak nadmienić, iż w Internecie nikt nie może zagwarantować nam pełnej anonimowości i bezwzględnego bezpieczeństwa -zarówno ze względu na działalność hakerów, omyłki w adresach mailowych czy numerach telefonów, jak i trudności z weryfikacją tożsamości (ryzyko podjęcia rozmowy z osobą podszywającą się pod kogoś). Z reguły przy kontakcie online ustala się również kilka dodatkowych zasad, na przykład na wypadek wystąpienia awarii w połączeniu, czy dla maksymalizacji bezpieczeństwa w sieci.

Czy warto?

Doniesienia z badań wskazują na to, iż skuteczność psychoterapii online jest na porównywalnym poziomie ze skutecznością tradycyjnych form kontaktu z psychoterapeutą. Na podstawie analizy dotychczasowych badań najodpowiedniejszą formą kontaktu online z psychoterapeutą wydają się być połączenia w formie wideokonferencji, na przykład za pośrednictwem programu Skype. Psychoterapia i konsultacje online za pośrednictwem wideokonferencji gwarantują warunki najbardziej zbliżone do bezpośredniego spotkania z terapeutą w gabinecie. Ważnym elementem terapii, który wpływa na jej skuteczność, jest nawiązane sojuszu terapeutycznego pomiędzy osobą uczestniczącą a psychoterapeutą. Sojusz ten, to swego rodzaju porozumienie, które sprawia, że praca terapeutyczna jest w ogóle możliwa i zapewnia, że zarówno osoba uczestnicząca, jak i terapeuta dążą do wspólnie
wyznaczonych celów. Dotychczasowe badania wskazują na to, że sojusz terapeutyczny może być z powodzeniem nawiązany za pośrednictwem Internetu. U osób zmotywowanych
i chętnych do kontaktu w formie on-line siła nawiązanego sojuszu terapeutycznego jest porównywalna z tą osiągana w tradycyjnej terapii twarzą w twarz.

Dla kogo?

Internet staje się coraz bardziej naturalnym środowiskiem dla nas wszystkich, a więc również dla osób poszukujących pomocy psychologicznej. Analiza badań polskich internautów pokazuje, iż ludzie niebywale często poszukują rozwiązania swoich problemów zdrowotnych, również tych związanych z psychiką, w sieci. Niebywałym atutem psychoterapii online jest łatwa dostępność, szczególnie dla osób, które z uwagi na miejsce zamieszkania, stan zdrowia, sytuację życiową czy też bariery językowe mogą mieć utrudniony dostęp do specjalistów. Osoby uczestniczące w terapii poza granicami swojego ojczystego kraju często wspominają o trudnościach takich jak: wysokie koszty, bariera językowa, czy różnice kulturowe. Są to zdecydowanie czynniki, które mogą istotnie zakłócać skuteczność psychoterapii, dlatego o wiele lepsze rozwiązanie w takim przypadku stanowi kontakt online z terapeutą porozumiewającym się w języku ojczystym Klienta. Spotkania online wydają się również dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy odczuwają lęk i obawiają się pierwszego kontaktu ze specjalistą. Dzięki niebezpośredniej formie rozmowy dla wielu osób staje się możliwe przełamanie strachu i wykonanie pierwszego kroku, który z reguły jest najtrudniejszy, a który często rozpoczyna bezpieczną drogę do lepszego samopoczucia. Psychoterapia online może stanowić idealne rozwiązanie także dla tych, którzy wiele podróżuje, a chcą utrzymywać systematyczny, długotrwały kontakt z jednym terapeutą. Sytuacją, w które warto skorzystać z rozwiązania online jest również przeprowadzka, która zazwyczaj przy tradycyjnej formie spotkań, wymusza na Kliencie zmianę terapeuty. W psychoterapii zmiana osoby prowadzącej w trakcie trwania procesu nie jest wskazana, dlatego w takim przypadku kontynuacja spotkań w formie online jest idealnym rozwiązaniem.

 

Dla kogo nie?

Choć forma kontaktu online ma wiele zalet, należy podkreślić, iż istnieje grupa Klientów, dla których taki rodzaj kontaktu z terapeutą zdecydowanie nie powinna być praktykowany. Do grupy tej należą przede wszystkim osoby mające problem z kontaktem z rzeczywistością, pacjenci z myślami samobójczymi, osobowością z pogranicza, czy też z zaburzeniami odżywiania. Pomimo tego, iż forma terapii online jest przez wiele osób postrzegana jako wygodniejsza, dostępniejsza i zapewniająca większą anonimowość, należy pamiętać o tym, iż nie jest ona optymalnym rozwiązaniem w sytuacji zaburzeń poważnie zagrażającym życiu i zdrowiu Klienta. Te zdecydowanie wymagają bezpośredniej interwencji, stałej obserwacji i kontaktu z lekarzem.

Podsumowując…

Psychoterapia online jest dobrym rozwiązaniem dla osób, które z powodu różnych ograniczeń – odległość, czas, problemy ze zdrowiem, liczne wyjazdy, opieka nad małym dzieckiem, bariera językowa, lęk przed spotkaniem ze specjalistą – nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu ze terapeutą. Mimo porównywalnej skuteczności, należy mieć na uwadze to, iż niebezpośrednie formy wsparcia różnią się od klasycznych, opierających się na kontakcie bezpośrednim i nie zawsze są wystarczające. Zdecydowanie nie jest to odpowiednia forma pomocy dla osób z tendencjami samobójczymi czy z zaburzonym postrzeganiem rzeczywistości. Kontakt wyłącznie online sprawdzi się najlepiej u osób potrzebujących konsultacji, przełamania barier czy wymagających krótkotrwałego wsparcia, w innych przypadkach spotkania online sprawdzą się lepiej, jako dopełnienie klasycznych form
kontaktu, czyli w formie tzw. psychoterapii łączonej.

Jeśli zatem czujecie Państwo, że taka forma pomocy byłaby dla Was najlepszym rozwiązaniem, skontaktujcie się z nami, a my dobierzemy dla Was najlepszego specjalistę i umówimy Waszą pierwszą wizytę    on-line. Jest to szczególnie wygodna forma pomocy dla osób mieszkających za granicę lub dla tych, którym z jakiś powodów trudno dotrzeć pod nasz adres stacjonarny 🙂

Literatura:

1. Baily R, Yager J, Jensen J. The psychiatrist as clinical computerologist in the
treatment of adolescents: Old barks in new bytes. Am. J. Psychiatry 2002; 159: 1298–
1304.
2. Barak A, Boniel-Nissim HL, Shapira MN. A comprehensive review and a metaanalysis of the effectiveness of internet-based psychotherapeutic interventions. J. Technol. Hum. Serv. 2008; 26(2/4): 109–160.
3. Berryhill MB, Halli-Tierney A, Culmer N, Williams N, Betancourt A, King M, Ruggles H. Videoconferencing psychological therapy and anxiety: a systematic review. Family Practice 2019;36(1):53.

4. Ciuca AM, Berger T, Crişan LG, Miclea M. Internet-based treatment for panic disorder: A three-arm randomized controlled trial comparing guided (via real-time video sessions) with unguided self-help treatment and a waitlist control. PAXPD study results. Journal of Anxiety Disorders 2018;56:43

5. King R, Bambling M, Lloyd C, Gomurra R, Smith S, Reid W i wsp. Online counselling: The motives and experiences of young people who choose the Internet instead of face to face or telephone counseling. J. Psychol. Psychother. Res2006; 6(3): 169–174.
6. Melville KM, Casey LM, Kavanagh DJ. Dropout from Internet-based treatment for psychological disorders. Br. J. Clin. Psychol. 2010; 49: 455–471.
7. Polskie Badania Internetu, http://pbi.org.pl/raporty/ [dostęp 20.03.2019].
8. Sansom-Daly UM, Wakefield CE, McGill BC, Wilson HL, Patterson P. Consensus Among International Ethical Guidelines for the Provision of Videoconferencing-Based
Mental Health Treatments. JMIR Mental Health 2016;3(2):17.
9. Stubbings DR, Rees CS, Roberts LD. New Avenues to Facilitate Engagement in Psychotherapy: The Use of Videoconferencing and Text-Chat in a Severe Case of Obsessive-compulsive Disorder. Australian Psychologist 2015;50(4):265.

10. Taylor CB, Luce KH. Computer — and Internet-based psychotherapy interventions.Curr. Dir. Psychol. Sci. 2016; 12 (1): 18–22.