Niepłodność to bardzo częsty problem w społeczeństwie, z danych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego wynika, że co roku z problem tym zmaga się 1,5 mln par. Niepłodność staje się już nie tylko problemem medycznym, ale i społecznym, który według statystyk dotyka co piątą parę w Polsce. Wg WHO niepłodność to niemożność zajścia w ciążę mimo regularnego współżycia (raz na 2 dni) przez ponad rok, przy założeniu, że nie stosuje się żadnych metod antykoncepcyjnych. Choć najczęściej to kobiety zgłaszają się do specjalistów zaniepokojone niemożnością zajścia w ciążę, warto zaznaczyć, że problem ten dotyka w równym stopniu kobiet i mężczyzn. Do tej pory szacuje się, że ok. 35% przyczyn niepłodności leży po stronie kobiet, za kolejne ok. 35% odpowiadają mężczyźni, u ok. 10% par przeszkody do zajścia w ciąże znajduje się u obojga partnerów, a u ok. 20% par zmagających się z niepłodnością występuje tzw. niepłodność idiopatyczna. Pojęcie niepłodności idiopatycznej stosuje się w odniesieniu do par, u których trudno wskazać konkretny powód niepłodność. Niepłodnością idiopatyczną określa się niepłodność o nieznanej przyczynie.

U par zmagających się z problemem niepłodności konieczna jest przede wszystkim szeroka diagnostyka. Proces diagnostyczny może być jednak bardzo żmudny, gdyż czynników wpływających zarówno na płodność kobiety, jak i mężczyzny jest bardzo wiele. Do głównych przyczyn niepłodności kobiet zalicza się: zaburzenia hormonalne, endometriozę, mięśniaki macicy, nieprawidłową budowę jajowodów, nieprawidłowości w budowie macicy, wrogość śluzu szyjkowego, stany zapalne i pozapalne narządów rodnych, nieprawidłowe funkcjonowanie tarczycy, nadnerczy lub przysadki mózgowej, a także wiek, w którym kobieta stara się o dziecko. W przypadku mężczyzn największe znaczenie ma jakość nasienia, na którą negatywnie wpływają między innymi: nieprawidłowa dieta, stosowanie leków sterydowych, używki, przegrzewanie jąder oraz wiele chorób np. cukrzyca, schorzenia tarczycy, anemia. Ponadto, męską niepłodności powodować mogą: urazy lub wrodzone wady jąder, żylaki powrózka nasiennego, infekcje, choroby autoimmunizacyjne, nieprawidłowa gospodarka hormonalna, czy przebyte operacje przepukliny pachwinowej lub okolic krocza i jamy brzusznej. O niepłodności idiopatycznej mów się wówczas, gdy lekarze nie stwierdzili żadnej ze znanych przyczyn niepłodności u obojga partnerów starających się o dziecko. Rozpoznanie przyczyny niepłodności daje najczęściej parze pewnego rodzaju ulgę – „wiemy, co jest nie tak i jeśli się da, to spróbujemy to wyleczyć”. Ta wiedza pozwala prędzej, czy później pogodzić się z tym, jak jest i żyć dalej. Ale co w przypadku par  z rozpoznaniem niepłodności idiopatycznej, jak walczyć z wrogiem widmo? Co robić, jeśli wszystkie badania pokazują, że z medycznego punktu widzenia nie ma przeszkód do zajścia w ciążę?

W problemach z płodnością ogromne znaczenie mają również czynniki psychologiczne. Niepłodność nie jest tylko chorobą somatyczną. Każdy stan psychiczny człowieka wpływa między innymi na jego gospodarkę hormonalną i związane z nią zachowania seksualne. Stres, przemęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa, trudne doświadczenia, lęk, obawa, poczucie winy, brak akceptacji dla samego siebie, swojej kobiecości lub męskości, a także trudności w relacji z partnerem – wszystkie te czynniki mogą w ogromnym stopniu wpływać na płodność zarówno kobiety, jak i mężczyzny. Różnego rodzaju napięcia wpływają również na układ immunologiczny człowieka i przykładowo mogą prowadzić do tego, że organizm kobiety będzie produkował przeciwciała przeciwplemnikowe, zwalczając je jako antygeny. Stan emocjonalny może także wpłynąć na osłabienie układu odpornościowego, co z kolei może prowadzić do trudności z zagnieżdżeniem się zarodka. Wpływ czynników psychicznych jest ogromny! Warto więc, w obliczu trudności z płodnością, skorzystać z pomocy nie tylko lekarzy, ale również psychologów, a jeśli wydaje nam się, iż trudności mogą mieć źródło w sferze seksualnej, pomocna będzie również konsultacja seksuologiczna.

Wsparcie psychologa, psychoterapeuty, czy seksuologa jest niezwykle istotne nawet jeśli niepłodność nie jest uwarunkowana czynnikami psychologicznymi, gdyż trudności
natury emocjonalnej mogą być zarówno przyczyną, ale i skutkiem zmagania się z problem niepłodności. Niepłodność jest doświadczeniem niezwykle trudnym i bolesnym dla wielu par, długotrwałe oczekiwanie na dziecko często rodzi stres i konflikty grożące rozpadem związku.
W przypadku niepłodności idiopatycznej cierpienie jest potęgowane przez niewiedze i ciągłe poczucie bezradności w walce o szukanie przyczyny, a także niezdolność do wyjaśnienia
sobie i innym, dlaczego nie można mieć potomstwa. Badania osób starających się o dzieci ukazały, iż u par ze diagnozą niepłodnością idiopatyczną częściej pojawiała się depresja
i zaburzenia seksualne, prowadzące do braku satysfakcji z pożycia. Smutek, złość, lęk, poczucie winy, nieadekwatności, niesprawiedliwości czy osamotnienie to dominujące
uczucia u osób zmagających się z diagnozą niepłodności idiopatycznej. Często towarzyszy temu również obniżenie samooceny. Czasem chęć zajścia w ciążę jest tak silna, że zupełnie
przesłania to inne cele życiowe, takie jak praca zawodowa czy hobby, a życie pary krąży jedynie wokół wręcz obsesyjnego starania się o potomstwo. Tak silne obciążenie psychiczne
może być początkiem poważnych zaburzeń, dlatego osoby, którzy czują, że problem  niepłodności zaczyna ich przerastać, powinni skorzystać z odpowiedniego wsparcia. Wsparcie
psychologa pomaga lepiej znieść okres leczenia i emocje z nim związane.

Na zakończenie dodam tylko, że niepłodności idiopatycznej nie można mylić z bezpłodnością, która oznacza całkowity, nieodwracalny brak możliwości posiadania potomstwa. Wiele par borykających się z problemem niepłodności, po uzyskaniu odpowiedniego wsparcia, zostaje szczęśliwymi rodzicami! Konieczne jest podkreślenie, że pary z diagnozą niepłodności idiopatycznej, mimo braku precyzyjnej diagnozy mogą i powinny podjąć leczenie. Do nas należy decyzja, czy i jak bardzo wnikliwie chcemy przyglądać się sobie i przyczynom naszych problemów. Psycholog, psychoterapeuta – czasem brzmi to dla nas zbyt poważnie, ale często jest to po prostu spojrzenie na swoje życie,
doświadczenia i problemy z boku, z pomocą wykwalifikowanej osoby