Wielkopolskie Centrum Terapii

IMG_20210415_215001_2 kopia

Jagoda Brzeg

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta
Jagoda Brzeg - ZnanyLekarz.pl

Jestem psychologiem ze specjalizacją z psychologii klinicznej i seksuologii klinicznej, terapeutą dzieci i młodzieży oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Pracuję integracyjnie, czerpiąc z różnych nurtów terapeutycznych, z otwartością i szacunkiem do złożoności naszych ludzkich doświadczeń, z uważnością dla osobistej historii klienta. W pracy z najmłodszymi ważna jest dla mnie perspektywa systemowa, która pomaga odkryć jak życiowy kontekst, relacje, a także przekazy i wzorce rodzinne, wpływają na to w jaki sposób funkcjonujemy. Korzystam z podejścia Gestalt, terapii zabawą i arteterapii, a także z różnych technik pracy z ciałem i ruchem.
Pracuję w oparciu o założenia Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT, która wspiera tworzenie nowej przestrzeni na życie takie jakim chce się żyć, znajdowanie dostępu do samego siebie i rozluźnianie relacji z tym co przynosi cierpienie lub po prostu już nie działa. Sensem terapii jest według mnie nie tylko znalezienie odpowiedzi na pytanie dlaczego utknąłem/utknęłam, co robi i co mówi mi moja trudność/cierpienie/objaw, ale wyjście z utknięcia i podążanie w kierunku, który świadomie wybrałem/wybrałam. Zarówno zawodowo, pracując w przedszkolu i poradni oraz prywatnie jako mama, jestem entuzjastką idei Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia Bez Przemocy Marshalla Rosenberga. Udzielam konsultacji, wspieram w rodzicielstwie, towarzyszę we wzmacnianiu kompetencji wychowawczych. Udzielam wsparcia dzieciom w rozwijaniu kompetencji społecznych i życiowych, w obszarze trudności emocjonalnych i tych związanych z funkcjonowaniem w relacjach. Zapraszam dzieci i młodzież, która doświadcza problemów natury depresyjnej i lękowej, w tym zaburzeń psychosomatycznych, ataków paniki, fobii, a także borykających się z niskim poczuciem własnej wartości, nieśmiałością. Przyjmuję rodziców oraz dzieci w kryzysie emocjonalnym, życiowym, w sytuacji okołorozwodowej. Pracuję z traumą szokową i rozwojową, wspieram kompetencje samoopiekuńcze i zdolność do samoregulacji. Zapraszam osoby mające trudność w radzeniu sobie ze stresem, z wyrażaniem agresji, osoby dokonujące samouszkodzeń, także przejawiające zachowania pośrednio autodestrukcyjne, np. różne formy uzależnień. Najważniejsze kursy i szkolenia:

– Studium Terapii Dzieci i Młodzieży – Ciało i Ruch w Pracy z Emocjami – Niezbędnik terapeuty ACT – Zastosowanie modelu ACT do relacji interpersonalnych. ACT dla nastolatków – Wprowadzenie do ACT-owej terapii traumy – Terapia ACT i uważność w relacji terapeutycznej – Trening Umiejętności Społecznych – Dziecko doświadczające przemocy – profilaktyka, diagnoza, wsparcie – Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi – Nieśmiałe dziecko w grupie – przyczyny, integracja i aktywizacja