Jana Chojecka

Pedagożka | Psychoterapeutka

„Cierpienie nie jest oznaką słabości. Prawdziwą siłę człowiek odnajduje w sobie, gdy postanawia zmienić własne życie.” – E.Ainsworth

Jestem pedagożką, wykładowczynią akademicką i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji.  Psychoterapię rozumiem jako zaproszenie do świata klienta, do którego wchodzę z zaciekawieniem i bez wstępnych założeń dotyczących tego, jak powinien on wyglądać. 

Wspólne wędrowanie stwarza okazje do zadawania pytań, przyglądania się sobie z różnych perspektyw, ale i daje możliwość testowania różnych rozwiązań w bezpiecznej i akceptującej przestrzeni. Jako pedagożka zgodnie z zasadą pomocniczości wychodzę z założenia, że efektem tej współpracy ma być samodzielność klienta.

W budowaniu preferowanej sytuacji towarzyszę zarówno dzieciom, jak i młodzieży wykorzystując między innymi Metodę Kids Skills/Mission Possible czy Trening Umiejętności Społecznych, a także rodzinom i dorosłym, którzy zmagają się z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Pracuję z osobami LGBT+ i ich bliskimi, wspierając w podejmowaniu decyzji, szukaniu odpowiedzi, wzmacnianiu samoskuteczności i budowaniu sieci wsparcia.

Swoją pracę poddaję superwizji i z dbałością przestrzegam standardów etycznych zawodu psychoterapeuty.

Ukończyłam pedagogikę na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Kurs Podstawowy i Zaawansowany Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoje kwalifikacje podnoszę uczestnicząc w kursach i szkoleniach, między innymi w ramach Akademii Równości i Różnorodności prowadzonej przez Fundację Rozwoju Motylarnia, szkoleń specjalistycznych w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach takich, jak: Od traumy do…? zastosowanie TSR w pracy z osobami po traumie, „Dam Radę!” oraz „Jestem z Ciebie dumny!” – Laboratorium Edukacji i Terapii SR, Wyobraźnia w rozwiązaniach – zastosowanie kart metaforycznych w TSR, Praca grupowa w oparciu o TSR. W pracy korzystam także z elementów Porozumienia bez Przemocy czy Dialogu Motywującego.