Wielkopolskie Centrum Terapii

katarzyna grzegorzowska

Katarzyna Grzegorzewska

Psycholog, Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji
Katarzyna Grzegorzewska - ZnanyLekarz.pl

„Człowiek jest jak żaglowiec, ma swój żagiel, ma swój ster i wszystko co mu potrzebne, żeby popłynąć. Terapia to podmuch wiatru, który sprawia, że żaglowiec płynie do celu” Milton H. Erickson

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Od kilkunastu lat w różnorodny sposób towarzyszę ludziom w ich rozwoju, zmianie i pokonywaniu trudności. Moja droga zawodowa od początku związana była z pracą z dziećmi, osobami dorosłymi i rodzinami.

Aktualnie prowadzę psychoterapię osób dorosłych oraz rodzin, w szczególności rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 7 roku życia). Praca na rzecz dzieci odbywa się w ścisłej współpracy z rodzicami. Wspieram również rodziców w ich roli rodzicielskiej w ramach konsultacji psychologicznych. Opracowuję i prowadzę warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie oraz grupy wsparcia.

Pracuję i kształcę się w nurcie integracyjnym (systemowo – ericksonowskim). W pracy terapeutycznej naczelną wartością dla mnie jest szacunek dla drugiego człowieka, jego świata i doświadczeń.

Mam doświadczenie w zakresie pracy z:

– rodzinami z małymi dziećmi, dziećmi w wieku szkolnym i młodzieżą

– rodzicami, w budowaniu satysfakcjonującej roli rodzicielskiej

– rodzinami w sytuacji rozstania

– osobami dorosłymi z trudnymi doświadczeniami osobistymi,

– osobami, które zmagają się z intensywnymi emocjami (lękiem, złością, smutkiem)

– osobami, które przygotowują się lub są w trakcie ważnej dla siebie lub trudnej zmiany.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Obecnie kończę całościowy, 4 i pół letni Kurs Psychoterapii (akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne) prowadzony przez Wielkopolski Instytut Psychoterapii w Poznaniu. Ukończyłam Kurs Podstawowy Terapii Systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Kompetencje do pracy z grupą zdobyłam w szkołach akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, kończąc Studium Umiejętności Pracy z Grupą w Pracowni Psychologicznej Spotkanie oraz Szkołę Treningu Grupowego Haliny Nieniewskiej – Nałęcz. Ukończyłam studia magisterskie ze specjalnością psychologia kliniczna na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy kierują się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam współpracując z instytucjami działającymi na rzecz rodzin i dzieci (Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu, Strefa Rodziny, Ośrodek Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej), placówkami edukacyjnymi (żłobkami, przedszkolami oraz szkołami) a także w ramach praktyki prywatnej.