Wielkopolskie Centrum Terapii

KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

Spotkania dla rodziców z elementami psychoedukacji, poświęcone poszerzaniu kompetencji rodzicielskich i wspomaganiu rodzica/rodziców w radzeniu sobie z trudnościami dziecka. Z konsultacji wychowawczych warto skorzystać, jeśli dziecko np.  przestaje radzić sobie z obowiązkami szkolnymi, staje się agresywne, nadpobudliwe lub przeciwnie – całkowicie wycofane i apatyczne, unika kontaktu, jest wykluczane z grupy rówieśniczej, a próby zmiany tej sytuacji przez rodzica okazały się nieefektywne lub nietrwałe. 

Udzielamy rodzicom konsultacji wychowawczych w obszarach trudności ich dzieci, np.:

• trudności w komunikacji,

• niska samoocena, apatia i wycofanie,

• trudności w relacjach rówieśniczych,

• problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, 

• uzależnienia od urządzeń cyfrowych, 

• trudności w adaptacji (w przedszkolu, szkole)

• agresja i nadpobudliwość,

• trudności w nauce, skupieniu uwagi

oraz w innych obszarach wymagających konsultacji specjalisty.