KONSULTACJE WYCHOWAWCZE

Spotkania dla rodziców z elementami psychoedukacji, poświęcone poszerzaniu kompetencji rodzicielskich i wspomaganiu rodzica/rodziców w radzeniu sobie z trudnościami dziecka. Z konsultacji wychowawczych warto skorzystać, jeśli dziecko np.  przestaje radzić sobie z obowiązkami szkolnymi, staje się agresywne, nadpobudliwe lub przeciwnie – całkowicie wycofane i apatyczne, unika kontaktu, jest wykluczane z grupy rówieśniczej, a próby zmiany tej sytuacji przez rodzica okazały się nieefektywne lub nietrwałe. 

Udzielamy rodzicom konsultacji wychowawczych w obszarach trudności ich dzieci, np.:

  • trudności w komunikacji,

  • niska samoocena, apatia i wycofanie,

  • trudności w relacjach rówieśniczych,

  • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, 

  • uzależnienia od urządzeń cyfrowych, 

  • trudności w adaptacji (w przedszkolu, szkole)

  • agresja i nadpobudliwość,

  • trudności w nauce, skupieniu uwagi

oraz w innych obszarach wymagających konsultacji specjalisty.