krzysztof na strone

Krzysztof Robacki

Psycholog i psychoterapeuta

Bazą mojej pracy jest zbudowanie dobrej, bezpiecznej i pełnej akceptacji relacji z drugim człowiekiem, a jej ideą myśl Carla Rogersa:

“Paradoksalnie, z mojego doświadczenia wynika, że im bardziej pragnę być sobą, w kontekście całej złożoności życia i im bardziej pragnę zrozumieć i zaakceptować rzeczywistość moją i innych ludzi, tym bardziej wzmaga to zmiany. To paradoksalne, że każdy człowiek w takim stopniu, w jakim zbliża się do bycia sobą, zmienia się i zmieniają się przy tym pozostający z nim w relacjach ludzie. Tak przynajmniej przedstawia się to w moim bardzo żywym doświadczeniu i jest to jedna z najgłębszych prawd, jakich się nauczyłem w życiu osobistym i zawodowym.”

 

Pracuję z osobami dorosłymi w nurcie integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna. W szybkich, często powierzchownych czasach i relacjach poszukuję w sobie i innych prawdziwego, autentycznego człowieka, który czuje, myśli, pragnie i potrzebuje. Uważam, że każdy z nas ma wystarczające w sobie zasoby, do dobrego, spełnionego życia. Chętnie będę towarzyszyć Państwu w podróży własnego poszukiwania, odkrywania i docelowo codziennego czerpania z tych okryć.

 

Jestem absolwentem studiów magisterskich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunkach psychologia (specjalność – psychologia kliniczna) oraz zarządzanie i marketing, a także licencjackich na kierunku negocjacje. Ukończyłem roczny kurs terapii systemowej indywidualnej i rodzinnej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, rekomendowanym i akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Brałem też udział w licznych treningach i szkoleniach.

Aktualnie kształcę się w Szkole Psychoterapii, prowadzonej w podejściu integracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem podejścia humanistycznego, w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, rekomendowanym i akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W ramach szkolenia odbyłem trening interpersonalny, terapeutyczny, asertywności oraz asertywności symbolicznej.

 

Doświadczenie zdobyłem w Poznańskim Ośrodku Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych “Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie, Ośrodku Sensterapia w Poznaniu oraz Pracowni Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Humani w Poznaniu.

 

Prowadzę konsultacje oraz terapie indywidualne krótko- i długoterminowe dla osób dorosłych.

Pracuję pod stałą superwizją, w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa oraz Kodeks

Szybki kontakt!
+
Wyślij!