LECZENIE DEPRESJI POPORODOWEJ

Depresja poporodowa dotyka prawie 1 na 10 kobiet w krótkim czasie od narodzin dziecka. 

Ciągłe poczucie winy i obawy przed niesprawdzeniem się w roli matki są trudne do zaakceptowania. Stan ten, nieleczony, może utrzymywać się tygodniami, miesiącami, a nawet latami. Pomagamy osobie w depresji uporać się z trudnymi emocjami, których doświadcza oraz znaleźć sposoby powrotu do równowagi. Problem ten, mimo, że rzadziej, może pojawić się także u mężczyzn, którzy zostali ojcami.

Udzielamy wsparcia psychologicznego mamom i tatom, którym po kilku tygodniach od narodzin dziecka stale towarzyszy:

  • obniżony nastrój, 

  • poczucie bezsilności i beznadziei, 

  • poczucie winy,

  • uczucie nieodnajdywania się w nowej roli,

  • problemy ze snem, 

  • apatia, 
  • ataki paniki nie mijają, 

  • inne niepokojące symptomy.