Rita (1)

Maiboroda Margarita Anatoliivna

психотерапевт, дитячий психолог
Я- дитячий та підлітковий психолог, також займаюся консультуванням дорослих та парним ( сімейним) консультуванням. В своїй роботі використовую техніки декількох психологічних шкіл та напрямків, головним чином, практики гештальттерапії та екзистенціальної терапії. Головні принципи, яких дотримуюсь – екологічність, обережність та партнерські стосунки з клієнтом. Це означає, що я не даю порад та готових рішень, натомість, разом, спираючись на досвід та ресурси клієнта, мою емпатійність та уважність ми будемо разом шукати шляхи для розв’язання тієї чи іншої проблеми.
В своїй роботі з дітьми використовую підхід недирективної психотерапії з елементами казкотерапії, пісочної терапії та арттерапії. Працюю з запитами труднощів в емоційній сфері, дитячо- батьківських відносинах, поведінкових проблемах, кризових періодів життя, екзистенціальних питаннях, сфері особистісного зросту та розвитку. Працюю з ЛГБТ.
Маю вищу освіту за спеціальністю “Психологія” (Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки)
Закінчила І ступінь навчання в якості гештальт-терапевта.( Московський гештальт Інститут)
Пройшла сертифіковані курси за темами казкотерапії, роботі з ЛГБТ, роботі з метафоричними асоціативними картами тощо.
Є сертифікованим психологом з сімейного консультування.
Маю досвід роботи більш ніж 10 років. Є засновником психологічного клубу для підлітків. Дуже люблю свою роботу та постійно надихаюся нею!
 
Jestem psychologiem dzieci i młodzieży, zajmuję się również poradnictwem dla dorosłych oraz poradnictwem dla par (rodzinnych). W swojej pracy wykorzystuję techniki kilku szkół i dziedzin psychologicznych, głównie praktykę terapii Gestalt i terapii egzystencjalnej. 

Główne zasady, którymi się kieruję, to przyjazność dla otoczenia i partnerstwo z klientem. Oznacza to, że nie udzielam porad i gotowych rozwiązań, ale wspólnie, w oparciu o doświadczenie i zasoby klienta, moją empatię i uwagę, będziemy szukać sposobów rozwiązania problemu.

W pracy z dziećmi wykorzystuję psychoterapię niedyrektywną z elementami bajkoterapii, piaskoterapii i arteterapii. Pracuję nad problemami i trudnościami w sferze emocjonalnej, relacjach dziecko-rodzic, problemami behawioralnymi, w okresie kryzysu życiowego, kwestii egzystencjalnych czy nad sferą rozwoju osobistego. Pracuję z osobami LGBT.

Ukończyłam studia wyższe z Psychologii (Instytut Zarządzania Regionalnego i Gospodarki Kirowogradzkiej).

Ukończyłam studia I stopnia jako terapeuta Gestalt (Moskiewski Instytut Gestalt).

Ukończyłam certyfikowane kursy terapii bajkami, pracy z osobami LGBT, pracy z metaforycznymi kartami skojarzeniowymi.

Jestem dyplomowanym psychologiem poradnictwa rodzinnego.

Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie, jestem założycielem klubu psychologicznego dla młodzieży. Bardzo kocham swoją pracę i ciągle mnie inspiruje!