Wielkopolskie Centrum Terapii

MAŁGORZATA_SURACKA_kolo

Małgorzata Suracka Biderman

Psycholog, Psychoterapeuta, Seksuolog
Małgorzata Suracka-Bidermann - ZnanyLekarz.pl

„Żadna droga w moim życiu nie była tak długa jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.”

Jestem psychologiem, a także seksuologiem oraz psychoterapeutą w procesie certyfikacji. Praca, którą wykonuję daje mi niezwykłą możliwość stworzenia warunków, do pełnego doświadczania siebie przez pacjenta, poszerzenia jego własnej świadomości o sobie. Pomagam pacjentowi w zainteresowaniu się sobą samym, odkrywaniu siebie, poznawaniu swoich potrzeb i pragnień. Prowadzę psychoterapię w nurcie integracyjnym, co daje mi szeroką perspektywę rozumienia problemu drugiej osoby, tego, co doświadcza i przeżywa, jednocześnie kierując się myślą mojego nauczyciela psychoterapii prof. Mellibrudy „psychoterapia to nie jest to, co się myśli o psychoterapii, tylko to, co się robi w trakcie kolejnych spotkań”

Pracuję z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Poza psychoterapią, udzielam również wsparcia w kryzysie, konsultacji psychologicznych i seksuologicznych. Jestem także nauczycielem akademickim.

W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi skupiam się na empatycznym rozumieniu trudności drugiej osoby oraz wsparciu w ich rozwiązywaniu. Celem mojej pracy jest diagnoza z czego wynikają aktualne kłopoty klienta, znalezienie powtarzających się schematów oraz dysfunkcyjnych przekonań oraz stopniowe wprowadzanie zmian w życie pacjenta.

Podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą, staram się rozpoznać specyfikę trudności przejawianych przez dziecko/nastolatka. Właściwe sesje przyjmują formę zabawy lub też rozmowy, w zależności od wieku młodego pacjenta i rodzaju jego problemu.

Jako absolwentka studiów z Seksuologii Klinicznej udzielam konsultacji oraz poradnictwa seksuologicznego, zajmuję się diagnozą, terapią oraz edukacją z zakresu szeroko pojętej seksualności człowieka oraz rozwoju psychoseksualnego.

W 2010 roku ukończyłam magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego czasu pracuję w zawodzie psychologa zarówno z osobami dorosłymi, potrzebującymi wsparcia, jak i dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi z zaburzeniami zachowania, deficytami społecznymi i emocjonalnymi.

Jestem też absolwentką 2,5-letnich podyplomowych studiów Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia na UAM w Poznaniu. Udzielam konsultacji oraz poradnictwa seksuologicznego, zajmuję się diagnozą, terapią oraz edukacją z zakresu szeroko pojętej seksualności człowieka oraz jego rozwoju psychoseksualnego.

Jestem w trakcie procesu certyfikacji psychoterapeutycznej w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzę psychoterapię długo oraz krótkoterminową osób dorosłych oraz młodzieży, w nurcie integracyjnym pod stałą superwizją.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in w Pracowni Psychologiczno-Seksuologicznej przy Poznańskim Centrum Psychodynamicznym w Poznaniu, Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”, Hospicjum Palium w Poznaniu, Domu Pomocy Społecznej im. Stanisława Konarskiego w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gostyniu, a także pracując na stanowisku psychologa w Szkole Podstawowej oraz nauczyciela akademickiego, prowadząc zajęcia ćwiczeniowe ze studentami Psychologii.
Stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w w licznych szkoleniach oraz konferencjach. Pracuję pod stała superwizją.

Wykształcenie:

Psychologia – studia magisterskie UAM w Poznaniu
Seksuologia kliniczna – studia podyplomowe UAM w Poznaniu
Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie
Akademia Trenera – UAM w Poznaniu
Przygotowanie Pedagogiczne – WSB w Poznaniu

Kursy i szkolenia z zakresu terapii dzieci i młodzieży:

„Dopalacze i narkotyki – diagnoza problemów i formy działania” – MONAR w Poznaniu
„Radzenie sobie ze stresem” – Edumach Specjalistyczne Centrum Edukacji
“Terapia zabawą” – Pracownia Edumach Specjalistyczne Centrum Edukacji
„Techniki pracy ze złością i agresją dziecięcą” – Pracownia Bliżej Terapii
”Techniki relaksacji i trening uważności poprzez zabawę w terapii dzieci i młodzieży” – Pracownia Bliżej Terapii
“Różne oblicza depresji w szkole – uczeń drażliwy, smutny czy leniwy ? “ – Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin
„Warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia – Cybernauci ” – Fundacja Nowoczesna Polska
studia podyplomowe Przygotowanie Pedgogiczne na WSB w Poznaniu

Kursy i szkolenia z zakresu psychoterapii osób dorosłych oraz seksuologii:

„Zaburzenia emocjonalne w okresie okołoporodowym” – Instytut Psychologii i Psychoterapii Proaktywnej proPORT
„Jak aktywizować Dziecko Naturalne w pracy z grupą” – Pracownia Psychologiczna Spotkanie
Warsztaty ACT ( Terapia Akceptacji i Zaangażowania ) – SWPS w Poznaniu
„Racjonalna Terapia Zachowania” – metoda psychoterapii poznawczo-behawioralnej – CPI w Poznaniu – w trakcie
„Neurodydaktyka” – School of European Education Pecunias Joanna Wieczorek
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców”- UAM Poznań
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Norma i patologia rozwoju seksualnego” – UAM Poznań
III Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej – UAM Poznań
„Warsztaty Psychoonkologiczne – Podstawy Terapii Simontonowskiej”- Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Certyfikat Moderatora Design Thinking – Instytut Design Thinking Poznań
Certyfikat Trenera Online – Virtus Centrum Wparcia Aktywności i Rozwoju