zdjecie_poradnia (1).jpg Marta Wruk

Marta Wruk

Psycholog i psychoterapeuta

„Na wszystkie zdarzenia w życiu człowieka wpływają dwie grupy czynników: zewnętrzne i wewnętrzne. Na
zewnętrzne mamy przeważnie niezbyt duży wpływ, na wewnętrzne – można powiedzieć, teoretycznie
niemal nieograniczony.”

Jestem psychologiem i psychoterapeutką poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji.
Psychoterapia jest dla mnie bezpieczną przestrzenią, w której każdy może znaleźć zrozumienie, a przede
wszystkim pomoc w poradzeniu sobie z przeżywanymi trudnościami. To niezwykłe wyróżnienie być
zaproszonym do czyjegoś wewnętrznego świata, aby towarzyszyć mu w drodze do rozwoju i w procesie
zmiany. Jednocześnie, to ogromna odpowiedzialność, aby w oparciu o wiedzę i doświadczenie pomóc
drugiej osobie dotrzeć do wyznaczonego celu.

Pracuję w oparciu o metody psychoterapii poznawczo-behawioralnej, która zakłada, że sposób w jaki
oceniamy różne sytuacje wpływa na nasze samopoczucie i zachowanie. Kieruję się zasadą, że ekspertem
w zakresie własnych myśli i uczuć jest przychodzący do gabinetu pacjent. Rolą terapeuty jest
odnalezienie tego, co w stylu myślenia pacjenta przeszkadza mu w poprawie jakości życia.

Zapraszam do współpracy terapeutycznej osoby, które doświadczają zaburzeń nastroju (obniżony nastrój,
depresja), zaburzeń lękowych (ataki paniki, zaburzenia obsesyjno-komuplsyjne, fobie), osoby zgłaszające
trudności w codziennym funkcjonowaniu, relacjach społecznych czy doświadczające kryzysu.
Zapraszam też dzieci i młodzież, która potrzebuje wsparcia w zakresie kontroli emocji, koncentracji
uwagi czy też ma problem z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej, jak również ich opiekunów, którym
w rodzicielskiej podróży pełnej przygód i niespodzianek potrzebne jest wsparcie z zewnątrz.

Ukończyłam studia psychologiczne i biologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Obecnie rozwijam swoje kompetencje terapeutyczne w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
CBT w Warszawie. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
(PTTPB), zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT)
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poznańskim
Ośrodku Zdrowia Psychicznego oraz w Szpitalu Klinicznym im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu.

W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego
Psychoterapeuty. Nieustannie uczestniczę w szkoleniach i konferencjach podnoszących kwalifikacje
zawodowe oraz rozszerzających mój warsztat terapeutyczny.

Zapraszam do kontaktu i umówienia wizyty telefonicznie lub przez portal Znany Lekarz.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!