piotr p

Piotr Poniewierski

Fizjoterapeuta/Terapeuta Integracji Sensorycznej

W obszarze moich zainteresowań znajduje się medycyna pediatryczna z uwzględnieniem rehabilitacji zaburzeń neurorozwojowych ze spektrum autyzmu w oparciu o terapię sensoryczną.  Na co dzień, zajmuję się terapią dziecka jak i  również konsultuję osoby dorosłe, pod względem różnych dolegliwości bólowych. Przeprowadzam wywiad, tak aby móc dokładnie  przeanalizować wszystkie schematy i zaplanować dalsze działania.  Podczas mojej pracy skupiam się głównie na kontakcie z pacjentem, starając się podchodzić do każdego indywidualnie,  ponieważ wierzę, że od dobrej relacji zależy powodzenie terapii.  Dodatkowo pracuję również z osobami niepełnosprawnymi o szerokim spektrum złożoności choroby, wykorzystując swoje doświadczenie zdobyte nie tylko w Polsce ale również zagranicą.

Codzienna praca z najmłodszymi dziećmi oraz ich rodzicami to nie tylko poczucie dużej radości oraz satysfakcja ale to również szansa do właściwego torowania rozwoju moich podopiecznych. W swojej pracy skupiam się na indywidualnych potrzebach dziecka bazując na szerokich formach oddziaływania niedyrektywnego, fizjoterapii, terapii sensorycznej, terapii ręki, sensoplastyki i wielu innych. W procesie terapeutycznym cenie współpracę terapeuta- dziecko- rodzic. Ponieważ właściwy rozwój dziecka to nasz wspólny sukces terapeutyczny.

Jestem magistrem fizjoterapii, terapeutą integracji sensorycznej oraz terapeutą ręki. Swoją naukę rozpocząłem jako student na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, obecnie jestem tam wykładowcą i doktorantem w Katedrze i Klinice Reumatologii i Rehabilitacji na Wydziale Medycznym. Z Uniwersytetem Medycznym jestem związany również jako opiekun koła naukowego- „Neurorozwojowego Studenckiego Koła Naukowego”, gdzie razem ze studentami zagłębiamy  się  w szeroką tematykę spektrum autyzmu. Jestem również współorganizatorem różnych przedsięwzięć działających na rzecz pogłębiania wiedzy z zakresu spektrum autyzmu m.in. cyklów wykładów otwartych „W świecie zaburzeń neurozwojowych”, „Do twarzy mi z niepełnosprawnością”  oraz konferencji „Autyzm w domu i szkole” , Wielkopolski Dzień Fizjoterapii”, czy publikacji naukowych,  które kierowane są do rodziców dzieci z ASD, pedagogów, terapeutów  czy studentów.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!