Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Proponujemy niskopłatne konsultacje psychologiczne (120 zł), terminy są już dostępne!

Konsultacje psychologiczne będą prowadzone przez:
▪️ Agata Dębek – psycholożka, nauczycielka uważności (mindfulness) w trakcie szkolenia
W swojej pracy skupia się na jednostce i jej indywidualnych potrzebach. Łączy podejście ku akceptacji i ku zmianie, które otwiera drogę do głębszego zrozumienia siebie i swoich trudności, a jednocześnie podjęcia działań poprawiających jakość życia. Korzysta z koncepcji poznawczo-behawioralnych oraz ACT (akceptacji i zaangażowania).
https://www.znanylekarz.pl/agata-debek/psycholog/poznan

▪️ Aleksandra Wójcicka – psycholożka
W pracy z drugim człowiekiem stawia na autentyczność, która sprzyja stworzeniu przestrzeni dla relacji pełnej zaufania, bezpieczeństwa i ciepła. Uważa, że w każdej jednostce istnieje potencjał, który można wykorzystać w radzeniu sobie z trudnościami. Bliskie jej myśleniu jest podejście systemowe oraz psychodynamiczne.
https://www.znanylekarz.pl/aleksandra…/psycholog/poznan

Zapraszamy!