PSYCHOTERAPIA DZIECI

Jesteśmy wsparciem dla dzieci, które zmagają się np. z trudnościami rozwojowymi, problemami z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji, zaburzeniami adaptacyjnymi. W psychoterapii dzieci wykorzystujemy terapeutyczne funkcje zabawy. Pracujemy również z rodzicem/rodzicami dziecka – wspieramy ich kompetencje rodzicielskie, co pozwala im lepiej zrozumieć świat dziecka i towarzyszyć mu w procesie terapii.

Udzielamy pomocy psychologicznej w obszarze: 

  • problemów wychowawczych, 

  • wsparcia w kryzysie, 

  • trudności w relacjach, 

  • niskiej samooceny i apatii

  • wycofania, 

  • problemów z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, 

  • wsparcia w sytuacji rozwodu rodziców, 

  • uzależnienia od urządzeń cyfrowych, 

  • wsparcia w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła)

Terapią obejmujemy także dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz zaburzeniami eksternalizacyjnymi: zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.