PSYCHOTERAPIA DZIECI

Jesteśmy wsparciem dla dzieci, które zmagają się np. z trudnościami rozwojowymi, problemami z rozpoznawaniem i wyrażaniem emocji, zaburzeniami adaptacyjnymi. W psychoterapii dzieci wykorzystujemy terapeutyczne funkcje zabawy. Pracujemy również z rodzicem/rodzicami dziecka – wspieramy ich kompetencje rodzicielskie, co pozwala im lepiej zrozumieć świat dziecka i towarzyszyć mu w procesie terapii.

Udzielamy pomocy psychologicznej w obszarze: 

• problemów wychowawczych, 

• wsparcia w kryzysie, 

• trudności w relacjach, 

• niskiej samooceny i apatii

• wycofania, 

• problemów z radzeniem sobie z trudnymi emocjami, 

• wsparcia w sytuacji rozwodu rodziców, 

• uzależnienia od urządzeń cyfrowych, 

• wsparcia w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła)

Terapią obejmujemy także dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) oraz zaburzeniami eksternalizacyjnymi: zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, zaburzeniami zachowania, i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty. 

Szanowni Klienci, Chcielibyśmy Was poinformować, że od 1 stycznia 2024 roku przenosimy naszą lokalizację. Nowa siedziba Wielkopolskiego Centrum Terapii Par i Rodzin znajdować się będzie pod adresem Szybowcowa 17. Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia naszego nowego miejsca i korzystania z naszych usług. 

Zespół WCT-PIR