Wielkopolskie Centrum Terapii

PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Jesteśmy wsparciem dla młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji, procesów poznawczych i emocji, zrozumienia otaczającego świata oraz nabycia umiejętności budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Udzielamy pomocy psychologicznej w zakresie trudności, z którymi boryka się młodzież w okresie dojrzewania. Pracujemy z nastolatkami np. w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, samouszkodzeń. 

Podczas psychoterapii pracujemy z młodzieżą nad:

• trudnościami przeżywanymi w relacjach rówieśniczych,

• zaburzeniami adaptacyjnymi

• żałobą po odejściu bliskiej osoby, 

• traumą, trudnymi doświadczeniami,

• problemami w relacjach z rodziną,

• huśtawkami nastroju,

• niską samooceną,

• zaburzeniami odżywiania,

• zaburzenia osobowości,

• objawami psychosomatycznymi,

• fobiami, lękami,

• agresją,

• samouszkodzeniami

• depresją i chorobą dwubiegunową,

 i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.