PSYCHOTERAPIA MŁODZIEŻY

Jesteśmy wsparciem dla młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji, procesów poznawczych i emocji, zrozumienia otaczającego świata oraz nabycia umiejętności budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Udzielamy pomocy psychologicznej w zakresie trudności, z którymi boryka się młodzież w okresie dojrzewania. Pracujemy z nastolatkami np. w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, samouszkodzeń. 

Podczas psychoterapii pracujemy z młodzieżą nad:

 • trudnościami przeżywanymi w relacjach rówieśniczych,

 • zaburzeniami adaptacyjnymi

 • żałobą po odejściu bliskiej osoby, 

 • traumą, trudnymi doświadczeniami,

 • problemami w relacjach z rodziną,

 • huśtawkami nastroju,

 • niską samooceną,

 • zaburzeniami odżywiania,

 • zaburzenia osobowości,

 • objawami psychosomatycznymi,

 • fobiami, lękami,

 • agresją,

 • samouszkodzeniami

 • depresją i chorobą dwubiegunową,

 i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.