Wielkopolskie Centrum Terapii

PSYCHOTERAPIA ONLINE

To cykl regularnych spotkań ON-LINE,  podczas których klient (podobnie jak w terapii bezpośredniej) może pracować nad swoimi trudnościami. Dzięki dużej elastyczności co do terminu, spotkanie może odbyć się praktycznie o dowolnej porze bez wychodzenia z domu.

Celem terapii jest poznanie swoich potrzeb, emocji, myśli, a także praca nad poszukiwaniem lepszych sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. Jest to profesjonalna pomoc klientowi w przezwyciężaniu kryzysów życiowych.

Mimo braku bezpośredniego kontaktu, terapia ON-LINE również daje szanse na zbudowanie szczególnej więzi między klientem a terapeutą, opartej na zaufaniu i akceptacji.

Podczas psychoterapii indywidualnej ON-LINE możesz pracować nad:

– trudnościami przeżywanymi w swojej relacji lub trudnościami w nawiązaniu nowej,
– kryzysem spowodowanym zdradą,
– żałobą po odejściu bliskiej osoby,
– traumą, trudnymi doświadczeniami,
– problemami w relacjach z rodziną pochodzenia,
– huśtawkami nastroju,
– niską samooceną,
– zaburzeniami odżywiania,
– zaburzenia osobowości,
– objawami psychosomatycznymi,
– fobią, lękami,
– agresją,
– depresją i chorobą dwubiegunową,
– objawami psychosomatycznymi,
– i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.

* Do rozpoczęcia terapii on-line wymagane jest, aby klient miał zainstalowany na swoim urządzeniu program Skype.

* Przed pierwszym spotkaniem on-line wymagana jest przedpłata na konto Wielkopolskiego Centrum Terapii Par i Rodzin.