Wielkopolskie Centrum Terapii

PSYCHOTERAPIA PAR

To kilka lub kilkanaście spotkań pary z psychoterapeutą, ukierunkowanych na to co dzieje się w relacji dwojga zgłaszających się po pomoc osób. To rozwiązanie, które daje partnerom przestrzeń na wzajemne zrozumienie się i poszukanie nowych skutecznych form komunikacji. Pomaga w przezwyciężaniu kryzysów, wzmacnia zasoby związku, a w niektórych przypadkach pozwala na mniej bolesne rozstanie.

Podczas psychoterapii dla par, możecie pracować nad:

– trudnościami w porozumiewaniu się,
–konfliktami małżeńskimi wynikającymi z różnic charakteru/odmienności w wychowaniu,
– agresją i przemocą w relacji,
– kryzysem spowodowanym zdradą – “odnowa zerwanej więzi” i odbudowa zaufania,
– poczuciem wypalenia emocjonalnego, samotnością,
– problemami seksualnymi o podłożu emocjonalnym,
– trudnościami wynikającymi z choroby lub uzależnienia partnera.

*Część naszych terapeutów dodatkowo pracuje w oparciu  o EFT -Terapię Skoncentrowaną Na Emocjach, która wg badań naukowych jest najskuteczniejszą terapią dla par na świecie (ponad 90% par, które ukończyły EFT, zgłasza wzrost satysfakcji w związku, a 70-73% osiąga korzystniejsze wyniki na skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej)!