Wielkopolskie Centrum Terapii

PSYCHOTERAPIA RODZINNA

Psychoterapia rodzinna

Podczas spotkań rodzinnych, pacjentem jest rodzina jako całość. Ta forma terapii ma za zadanie pomóc rodzinie w zidentyfikowaniu problemów, z którymi się boryka. Trudności w budowaniu satysfakcjonujących związków emocjonalnych, nierozwiązane konflikty czy problemy wychowawcze to niektóre z sygnałów mówiących, że pomocy może potrzebować cały system rodzinny. Podczas terapii rodzinnej członkowie rodziny mają przestrzeń na poszukiwanie skutecznych sposobów komunikacji i rozwiązywania napięć.

 

Podczas terapii rodzinnej, rodzina może pracować nad:

• konfliktami między członkami rodziny,

• trudnościami w porozumiewaniu się,

• problemami wychowawczymi,

• trudnościami wynikającymi z choroby członka rodziny,

• kryzysem spowodowanym śmiercią członka rodziny,

• wszelkimi innymi trudnościami, które Waszym zdaniem wymagają konsultacji ze specjalistą.