Wielkopolskie Centrum Terapii

DSC_0318-01 kopia

Sandra Pracná (Wilczyńska)

Psycholog, Psychoterapeuta
Sandra Wilczyńska - ZnanyLekarz.pl
„Dzięki innym stajemy się sobą.” (Lew S. Wygotski)
 
Jestem psychologiem w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, terapeutą dzieci i młodzieży oraz terapeutą pedagogicznym.
 
Na co dzień pracuję w szkole podstawowej, dzięki czemu jestem bardzo blisko dziecięcych problemów. Słucham, rozmawiam, bawię się, towarzyszę i wspieram. Praca z dziećmi uczy pokory i uświadamia, jak ważne w życiu człowieka są bliskie relacje.
 
Prowadzę konsultacje, wzmacniam kompetencje wychowawcze rodziców, odpowiadam na trudne pytania. Udzielam wsparcia dzieciom w obszarze trudności emocjonalnych i rozwojowych, trudności szkolnych, trudności w relacjach, radzenia sobie ze stresem. Pracuję również z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, przejawiającymi trudności adaptacyjne (w przedszkolu, szkole). Udzielam wsparcia w sytuacji choroby, rozwodu rodziców, śmierci bliskiej osoby. Bliska jest mi również praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi.
 
W swojej pracy zachęcam do zmiany perspektywy, wiary w siebie oraz odważnego patrzenia na swoje przyszłe życie.
 
„Na człowieka składają się wybory i okoliczności. Nikt nie ma władzy nad okolicznościami, ale każdy ma władzę wyboru.” (Éric-Emmanuel Schmitt)
________________________________________________________
 
Jestem absolwentką Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie rozpoczęła się moja pasja do psychologii rozwojowej. Zainteresowania te zaowocowały projektem badawczym pt. „Kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” prowadzonym pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej.
 
Wciąż poszerzam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Aktualnie kształcę się w zakresie psychoterapii uczęszczając na kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam również Studium Terapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, co pozwala mi pracować z dziećmi również pod kątem ich trudności szkolnych.
 
Ważniejsze kursy i szkolenia:
– „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną”
– „Czy da się zrozumieć własnych rodziców? – temat rodziny pochodzenia”
– „Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci, chorobie i rozwodzie?”
– „O dziecięcych lękach”
– „Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”
– „Kiedy życie boli za bardzo – samouszkodzenia u nastolatków i dorosłych pacjentów”
– „Czas na równość, lekcja z akceptacji. Jak wspierać osoby LGBT+ w szkole”
– „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”
 
 
Na pierwsze spotkanie zapraszam tylko rodziców/ opiekunów, bez dzieci (o ile jest taka możliwość). Jest to czas poświęcony na omówienie trudności, zgłoszenie swoich wątpliwości, zadawanie pytań, a także zaplanowanie ewentualnych dalszych działań.
 
Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.