DSC_0318-01 kopia

Sandra Wilczyńska

Psycholog, Psychoterapeuta

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym, terapeuta dzieci i młodzieży oraz terapeuta pedagogiczny.

Jestem absolwentką Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu, gdzie rozpoczęła się moja pasja do psychologii rozwojowej. Zainteresowania te zaowocowały projektem badawczym pt. „Kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym” prowadzonym pod kierunkiem prof. dr hab. Anny I. Brzezińskiej.

Na co dzień pracuję w szkole podstawowej, dzięki czemu jestem bardzo blisko dziecięcych problemów. Słucham, rozmawiam, bawię się, maluję, interweniuję, towarzyszę, uczę i wspieram. Praca z dziećmi uczy pokory i uświadamia, jak ważne w życiu człowieka są bliskie relacje.

Wciąż poszerzam swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach dotyczących pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodziną. Aktualnie kształcę się w zakresie psychoterapii uczęszczając na kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam również Studium Terapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, a także studia podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej, co pozwala mi pracować z dziećmi również pod kątem ich trudności szkolnych.

Ważniejsze kursy i szkolenia:
– „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną”
– „Gdy wszystko przestaje mieć sens. Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci, chorobie i rozwodzie?”
– „Kurs o dziecięcych lękach”
– „Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy”
– „Czas na równość, lekcja z akceptacji. Jak wspierać osoby LGBT+ w szkole”


Prowadzę konsultacje, wzmacniam kompetencje wychowawcze rodziców, udzielam wsparcia dzieciom w obszarze trudności emocjonalnych i rozwojowych, trudności szkolnych, radzenia sobie ze stresem. W swojej pracy zachęcam do zmiany perspektywy, wiary w siebie oraz odważnego patrzenia w przyszłość.

Na pierwsze spotkanie zapraszam tylko rodziców/opiekunów, bez dzieci. Jest to czas poświęcony na omówienie problemu, zgłoszenie swoich wątpliwości, zadawanie pytań, a także zaplanowanie ewentualnych dalszych działań (w tym również dotyczących pracy z dzieckiem).

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.