TERAPIA GRUPOWA

TERAPIA GRUPOWA

GRUPY WSPARCIA

To cykl regularnych spotkań w określonej grupie osób, której przewodzi jeden lub dwóch terapeutów.

W zależności od rodzaju grupy, uczestniczy wchodzący w jej skład stanowią pewnego rodzaju społeczność, która  wspiera się wzajemnie w trudnościach i bolesnych przeżyciach.

Grupa terapeutyczna ma określoną liczbę uczestników, którzy dobierani są na zasadzie podobnych trudności, problemów czy dylematów.

W naszym Centrum jest to zazwyczaj 10-12 osób, które spotykają się cyklicznie, co 1-2 tygodnie.

Podczas grupy wsparcia, każdy pacjent ma możliwość indywidualnej pracy nad swoim problemem, na tle grupy. Ważnym czynnikiem pomocowym jest nie tylko relacja pomiędzy klientem a terapeutą (jak podczas psychoterapii indywidualnej), ale przede wszystkim wzajemne interakcje pomiędzy poszczególnymi uczestnikami.

Grupa wsparcia, to rodzaj grupy terapeutycznej, która daje każdemu uczestnikowi możliwość podzielenia się swoimi trudnościami i frustracjami w atmosferze zaufania i zrozumienia. Dzięki podobnym przeżyciom klient ma poczucie, że nie jest odseparowany ze swoimi problemami, a ogromną nadzieję na poprawę sytuacji daje mu obserwowanie innych, którym udaje się lub udało się przezwyciężyć trudności i zacząć żyć funkcjonalnie.

Uczestnicy grupy, dzięki zaufaniu i zbudowanemu poczuciu bezpieczeństwa mają szansę na przeżycie różnych korektywnych doświadczeń emocjonalnych. Mogą również udzielać sobie  informacji zwrotnych na temat wzajemnych zachowań i opowiedzianych historii, a także demonstrować pożądane rozwiązania sytuacji problemowych, które dostarczają innym właściwych wzorów postępowania.

Obecnie prowadzimy nabór na grupę wsparcia dla kobiet zmagających się z depresją poporodową, baby-bluesem, a także innymi trudnościami emocjonalnymi związanymi z ciążą, kresem poporodowym i macierzyństwem.

Przewidywany start grupy: kwiecień-maj 2019

Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: 607341553 lub na adres e-mail: wielkopolskiecentrumterapii@gmail.com

Szybki kontakt!
+
Wyślij!