TERAPIA RODZINNA

TERAPIA RODZINNA

TERAPIA RODZINNA

To rozwiązanie jest podejmowane, kiedy z problemem w funkcjonowaniu psychospołecznym (w domu/w szkole/wśród rówieśników) zmaga się nastolatek lub dziecko. W pierwszym spotkaniu zazwyczaj uczestniczy cała rodzina, aby móc przyjrzeć się zgłaszanym trudnościom z perspektywy całego systemu i opracować wspólnie najlepszą drogę do rozwiązania problemu.

Po pierwszej konsultacji, psycholog wraz z rodziną podejmuje decyzję dotyczącą dalszych działań pomocowych.

Kolejne spotkania najczęściej odbywają się ze wszystkimi członkami rodziny, choć są one przeplatane konsultacjami tylko z rodzicami, tylko z rodzeństwem lub z samym dzieckiem. Taki charakter pracy wynika z założenia, iż rodzina tworzy pewien system, w którym występują rożne zależności, a poszczególni członkowie oddziaływają na siebie nawzajem.

Zadaniem psychoterapii rodzinnej jest pomoc systemowi rodzinnemu w zalezieniu najlepszych strategii radzenia sobie z aktualnie doświadczanymi trudnościami.

Częstotliwość sesji terapeutycznych oraz czas trwania ustalane są na pierwszym spotkaniu.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!