MAGDA_SZYMANIUK_koło

Magda Szymaniuk

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta

Magda Szymaniuk

Psycholog dziecięcy, Psychoterapeuta

Jestem psychologiem pełnym pasji i zaangażowania. Stale poszukuję inspiracji i możliwości rozwoju. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne do działań diagnostycznych, interwencyjnych i profilaktycznych związanych z problemami osoby dorosłej, dziecka i rodziny.

W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju i osiągania celów. Wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój.

Jestem entuzjastką rodzicielstwa bliskości, podejścia do dziecka według koncepcji Jespera Juula oraz Porozumienia Bez Przemocy (ang. Nonviolent Communication, NVC) i ich zastosowaniu w pracy z osobami dorosłymi, dziećmi i rodzinami.

Mam doświadczenie w pracy z dziećmi, rodzicami i rodzinami. Prowadzę działania w zakresie diagnozy psychologicznej, konsultacji psychologicznych i wychowawczych, instruktażu dla rodziców, terapii, wsparcia dzieci i młodzieży w procesie rozwoju oraz prowadzenia warsztatów psychoedukacjnych i Treningu Umiejętności Społecznych.

Udzielam pomocy psychologicznej w następujących obszarach:
– problemy wychowawcze,
– wsparcie w kryzysie,
– trudności w relacjach, niska samoocena, wycofanie,
– problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,
– wsparcie w sytuacji rozwodu rodziców,
– uzależnienie od urządzeń cyfrowych,
– wsparcie w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła),
– całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera)
– zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno – buntownicze, zaburzenia zachowania.

Udzielam również pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ze sprzężeniami, a także dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Obecnie kształcę się w obszarze psychoterapii, uczestnicząc w kursie podstawowym terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłam również Studium Poznawczo-Behawioralnej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz liczne szkolenia i kursy, m.in.:

„Zaburzenia SI. Badanie przesiewowe i wsparcie rozwoju”

„Uzależnienia Cyfrowe Dzieci i Młodzieży. Problem, zapobieganie, wsparcie”

„Metody Projekcyjne w Pracy z Dziećmi i Młodzieżą”

„Techniki Relaksacji i Trening Uważności Poprzez Zabawę w Terapii Dzieci i Młodzieży”

„Podejście Do Dziecka Według Koncepcji Jespera Juula”

„Terapia Akceptacji i Zaangażowania”

„Trener Treningu Umiejętności Społecznych”

„Trener Treningu Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera”,

„Praca Terapeutyczna z Dzieckiem i Rodziną w Sytuacji Rozwodu”

„Terapia Zabawą i Narzędzia Pracy Terapeutycznej z Dziećmi i Młodzieżą”

„Autyzm i Zespół Aspergera – diagnoza i terapia”

Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.
W pracy stosuję się do zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Stale pogłębiam swoją wiedzę w obszarze psychoterapii oraz psychologii dziecka.