Wielkopolskie Centrum Terapii

Magda - portret

Magda Szymaniuk - Kubiak

Psycholog dziecięcy
Magda Szymaniuk-Kubiak - ZnanyLekarz.pl

Jestem psychologiem dziecięcym i psychologiem edukacji. Źródłem czerpania satysfakcji z pracy, jest dla mnie podejmowanie działań głównie w obszarze diagnozy psychologicznej dziecka, prowadzenie konsultacji dzieci i młodzieży, konsultacji wychowawczych, poradnictwa rodzinnego, instruktażu dla rodziców i interwencji w kryzysie. 

Bliskie mojemu sercu jest wspieranie na drodze rozwoju dzieci w wieku szkolnym i młodzieży oraz budowanie klimatu sprzyjającego konstruktywnej współpracy z rodzicami.  Udzielam również wsparcia dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju i osiągania celów. Wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój.

Udzielam pomocy psychologicznej w następujących obszarach:

– trudności wychowawcze,

– wsparcie w kryzysie,

– trudności w relacjach, niska samoocena, wycofanie,

– problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,

– wsparcie w sytuacji rozwodu rodziców,

– uzależnienie od urządzeń cyfrowych,

– wsparcie w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła),

– zaburzenia zachowania,

– niepełnosprawność intelektualna,

– zaburzenia ze spektrum autyzmu. 

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Wykształcenie zdobyłam poprzez ukończenie:

– Studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu; 

– Studia z zakresu Psychologii Edukacji na Uniwersytecie Gdańskim;

– Kurs podstawowym terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; 

– Studium Poznawczo-Behawioralnej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu;

– Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

Ukończyłam również liczne szkolenia i kursy z m.in. zakresu: Diagnozy i Terapii Dzieci ze Spektrum Autyzmu; Oceny Poziomu Inteligencji; Określenia Poziomu Rozwoju Dziecka, Dojrzałości Szkolnej; Diagnozy Specyficznych Trudności w Nauce; Badań Przesiewowych Zaburzeń Integracji Sensorycznej; Uzależnień Cyfrowych Dzieci i Młodzieży; Terapii Akceptacji i Zaangażowania; Treningu Umiejętności Społecznych; Terapii Zabawą; Pracy Terapeutycznej z Dzieckiem i Rodziną w sytuacji Rozwodu i wiele innych. 

Doświadczenie zdobywałam pracując w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym, Przedszkolu Specjalistycznym dla Dzieci z Autyzmem, Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka. 

Stale pogłębiam swoją wiedzę w obszarze psychologii, edukacji i diagnozy dzieci i młodzieży.