Obserwacja w przedszkolu i szkole

Celem obserwacji dziecka w placówce jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka, uzyskanie informacji, jak dziecko reaguje w różnych sytuacjach, jakie zachowania wykazuje, a także jakie umiejętności posiada. To pomaga w lepszym zrozumieniu przyczyn trudności, co stanowi podstawę do dalszych działań i wsparcia. 
W pierwszej kolejności rodzic zapraszany jest na konsultacje psychologiczną do Wielkopolskiego Centrum Terapii Par i Rodzin. Po konsultacji uzgadnia preferowaną datę obserwacji z psychologiem i dyrekcją Placówki (proponowane terminy podaję wcześniej psycholog) oraz przesyła do Centrum wypełnione zgody (klient otrzyma wszelkie dokumenty na pierwszej wizycie)  i potwierdzenie wpłaty.  

Podczas obserwacji psycholog konsultuje się również z nauczycielami, którzy na co dzień spędzają czas z dzieckiem. Czas obserwacji to ok. 90 min.

Po obserwacji zostaje sporządzona opinia, która zostaje przekazana rodzicom i  omówiona wspólnie na spotkaniu podsumowującym wizytę w Placówce (w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od obserwacji). 

Udzielamy pomocy psychologicznej w obszarach:

Pracujemy również z rodzicem/rodzicami dziecka wspieramy ich kompetencje rodzicielskie, co pozwala im lepiej zrozumieć świat dziecka i towarzyszyć mu w procesie terapii.

Skontaktuj się z nami

Badania prowadzone są przez nasze dwie specjalistki. Zapraszamy do zapisów telefonicznych lub wiadomość poprzez portal Znany Lekarz.