Psychoterapia Młodzieży

Psychoterapia młodzieży to specjalistyczna forma terapii, skierowana do nastolatków, która pomaga im radzić sobie z wyzwaniami emocjonalnymi, społecznymi i psychologicznymi. Okres dorastania jest czasem intensywnych zmian i może wiązać się z wieloma trudnościami, takimi jak problemy tożsamości, presja rówieśnicza, trudności szkolne czy konflikty rodzinne. Psychoterapia młodzieży wspiera młodych ludzi w zrozumieniu siebie, rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie i budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Udzielamy pomocy psychologicznej w zakresie trudności, z którymi boryka się młodzież w okresie dojrzewania.

Psychoterapia młodzieży- Poznań

Jesteśmy wsparciem dla młodzieży w prawidłowym rozwoju komunikacji, procesów poznawczych i emocji, zrozumienia otaczającego świata oraz nabycia umiejętności budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Pracujemy z nastolatkami np. w obszarze wzmacniania poczucia własnej wartości, zaburzeń nastroju, samouszkodzeń

Podczas psychoterapii młodzieży pracujemy nad:

Psychoterapia młodzieży oferuje wiele korzyści, w tym:

  • Pomoc w zrozumieniu i wyrażaniu emocji.
  • Rozwój zdrowych strategii radzenia sobie z problemami.
  • Zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
  • Poprawa relacji z rówieśnikami i rodziną.
  • Lepsze radzenie sobie z presją rówieśniczą i oczekiwaniami społecznymi.
  • Wsparcie w procesie dojrzewania i budowania tożsamości.

Psychoterapia młodzieży oferuje wiele korzyści, w tym:

Skontaktuj się z nami

Jeśli Twoje dziecko potrzebuje wsparcia i chciałoby skorzystać z psychoterapii młodzieży, skontaktuj się z nami. Razem możemy pracować nad poprawą jego samopoczucia, rozwojem zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami i budowaniem silnych, pozytywnych relacji z otoczeniem.

Nasi doświadczeni terapeuci specjalizują się w pracy z młodzieżą i posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz szkolenia w tej dziedzinie. Stosują podejścia terapeutyczne, które są dostosowane do specyficznych potrzeb nastolatków i pomagają im rozwijać się w zdrowy i pozytywny sposób.

W celu umówienia wizyty i omówienia szczegółów współpracy,
prosimy o kontakt poprzez dostępne formy kontaktu: