Agata Zalas

Psycholog | Psychoterapeuta
 
Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny. – E. Hemingway
Wiem, że dla wielu osób rozpoczęcie terapii i danie sobie samemu prawa do skorzystania z pomocy jest często jedną z ważniejszych decyzji w życiu. Zasadniczą myślą w moim podejściu jest profesjonalizm i szacunek do indywidualnej historii życia. Wierzę, że wprowadzenie zmian rozpoczyna się od nowej narracji.

Zależy mi na tworzeniu bezpiecznej przestrzeni, sprzyjającej przyglądaniu się własnym emocjom i potrzebom. Przywiązuję wagę do odkrywania obszarów zasobowych osób, które decydują się na moje towarzystwo w podróży, po świecie własnych przeżyć i doświadczeń.

Zapraszam osoby, które potrzebują pomocy w procesie odkrywania nowej dla siebie strategii radzenia sobie; przyjrzenia się własnym zasobom i potrzebom w obliczu ważnych decyzji czy też życiowych zmian lub oswojeniu pojawiającej się zmiany. Pracuję z osobami doświadczającymi trudności
w budowaniu bliskości z innymi, próbującymi odnaleźć się w świecie własnych emocji, a także tymi, którzy doświadczają trudności w mówieniu o swoich granicach i rozpoznawaniu, jakie te granice są. Moją rolą jest pomoc osobom, które nie wierzą we własne możliwości, potrzebują lepiej poznać siebie. Nie zajmuję się oceną ani krytykowaniem decyzji, postaw życiowych, wyborów. To klient zawsze decyduje o rodzaju i tempie wprowadzanych przez siebie zmian w procesie terapii. Moim zadaniem jest pomoc w zrozumieniu i doświadczeniu swoich najgłębszych emocji, pomoc w uzyskaniu kontaktu z samym sobą oraz odkryciu, jakie potrzeby stoją za danym zachowaniem.

USŁUGI:

– konsultacja psychologiczna

– psychoterapia indywidualna

– psychoterapia młodzieży

Opinie moich pacjentów