Magda Szymaniuk - Kubiak

Psycholog Dziecięcy | Diagnosta Spektrum Autyzmu u Dzieci

„Rzeczywistość to nie to co nas otacza, lecz to co sami budujemy” 
Irvin David Yalom

Jestem psychologiem dziecięcym i psychologiem edukacji oraz certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia z psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej.
Źródłem czerpania satysfakcji z pracy, jest dla mnie podejmowanie działań głównie w obszarze diagnozy psychologicznej dziecka, prowadzenie konsultacji dzieci i młodzieży, konsultacji wychowawczych, poradnictwa rodzinnego, instruktażu dla rodziców i interwencji w kryzysie.

Bliskie mojemu sercu jest wspieranie na drodze rozwoju dzieci w wieku szkolnym i młodzieży oraz budowanie klimatu sprzyjającego konstruktywnej współpracy z rodzicami. Udzielam również wsparcia dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W obrębie tematyki psychologii najbardziej zajmują mnie zagadnienia dotyczące budowania nowoczesnego systemu wychowania w kontekście poszanowania praw dziecka. Pragnę pomagać ludziom rozwijać swoje umiejętności i wprowadzać zmiany oraz tworzyć najlepsze warunki do rozwoju i osiągania celów. Wzmocnić motywację, pomóc w poprawie skuteczności oraz pomóc pokonać przeszkody natury psychologicznej, które utrudniają rozwój.

Udzielam pomocy psychologicznej w następujących obszarach:

 • trudności wychowawcze,
 • wsparcie w kryzysie,
 • trudności w relacjach,
 • niska samoocena, wycofanie,
 • problemy z radzeniem sobie z trudnymi emocjami,
 • wsparcie w sytuacji rozwodu rodziców,
 • uzależnienie od urządzeń cyfrowych,
 • wsparcie w procesie adaptacji (przedszkole, szkoła),
 • zaburzenia zachowania,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu.

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Wykształcenie zdobyłam poprzez ukończenie:

 • Studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu;
 • Studia z zakresu Psychologii Edukacji na Uniwersytecie Gdańskim;
 • Kurs podstawowym terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej;
 • Studium Poznawczo-Behawioralnej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu;
 • Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów.

Ukończyłam również liczne szkolenia i kursy z m.in. zakresu: Diagnozy i Terapii Dzieci ze Spektrum Autyzmu; Oceny Poziomu Inteligencji; Określenia Poziomu Rozwoju Dziecka, Dojrzałości Szkolnej; Diagnozy Specyficznych Trudności w Nauce; Badań Przesiewowych Zaburzeń Integracji Sensorycznej; Uzależnień Cyfrowych Dzieci i Młodzieży; Terapii Akceptacji i Zaangażowania; Treningu Umiejętności Społecznych; Terapii Zabawą; Pracy Terapeutycznej z Dzieckiem i Rodziną w sytuacji Rozwodu i wiele innych.


Doświadczenie zdobywałam pracując w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodku Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym, Przedszkolu Specjalistycznym dla Dzieci z Autyzmem, Instytucie Psychologii i Edukacji Dziecka.

Stale pogłębiam swoją wiedzę w obszarze psychologii, edukacji i diagnozy dzieci i młodzieży.