„O wyjątkowej metodzie – Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach” – Jan Hryniwski

W dzisiejszym złożonym świecie wielu z nas doświadcza wyzwań związanych z życiem codziennym, pracy czy relacjami. W odpowiedzi na te wyzwania, różne podejścia psychoterapeutyczne zostały opracowane, aby wspomóc ludzi w pokonywaniu trudności. Jednym z tych skutecznych nurtów jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR, Solution-Focused Brief Therapy, SFBT). W niniejszym artykule przyjrzymy się głównym założeniom tej terapii oraz dowiemy się, jak badania naukowe potwierdzają jej skuteczność.

 

Założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach, zapoczątkowana przez Steve’a de Shazera i Insoo Kim Berg w latach 80. XX wieku, skupia się na teraźniejszości i przyszłości, zamiast na analizie przeszłości Klienta. Właśnie – w TSR nie ma pacjentów, a są Klienci. Centralną ideą tej terapii jest przekonanie, że Klienci są zdolni do znalezienia rozwiązań swoich problemów, a rozmowy terapeutyczne powinny być nakierowane na wzmacnianie tych zdolności. Kilka kluczowych założeń tej terapii obejmuje:

– Skupienie na Rozwiązaniach: terapeuci kierują uwagę na to, co działa i jakie są cele pacjentów, zamiast analizować przyczyny problemów.

– Założenie Kompetencji Klienta: terapeuci zakładają, że pacjenci są ekspertami od swojego życia i posiadają zasoby, które mogą pomóc im w osiągnięciu pożądanych zmian.

– Rozmowy o budujących rozwiązaniach: terapeuci stosują pytania, które pomagają pacjentom zidentyfikować pozytywne kroki w stronę rozwiązania problemu.

– Terapia Krótkoterminowa: SFBT jest znana jako terapia krótkoterminowa (ang. Brief – zwięzła), co oznacza, że skupia się na osiąganiu tak szybkich i trwałych rezultatów, jak to jest możliwe.

– Podejście empiryczne: TSR wyrósł z praktyki systemowo-eriksonowskiej i bazuje na tym co działa, jest skuteczne u danej osoby.

– Indywidualna, unikatowa terapia: nie ma dwóch jednakowych ludzi, dlatego nie ma dwóch takich samych terapii i rozwiązań, które sprawdziłyby się u wszystkich

 

Skuteczność Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

Badania naukowe przeprowadzone nad SFBT dostarczają dowodów na jej skuteczność w różnych obszarach psychoterapii. Studium przeprowadzone przez Gingerich i Eisengart (2000) oceniło skuteczność SFBT w leczeniu depresji i wykazało, że pacjenci zgłaszali znaczące poprawy w nastroju i funkcjonowaniu psychicznym.

 

Kolejne badanie przeprowadzone przez Franklina i zaprezentowane w „Journal of Marital and Family Therapy” (2012) skoncentrowało się na terapii par z użyciem SFBT. Wyniki wykazały, że terapia skoncentrowana na rozwiązaniach była skuteczna w poprawie komunikacji i ogólnego zadowolenia w związkach.

W kontekście pracy z młodzieżą, studium Greena i Lee (2007) dostarcza dowodów na skuteczność SFBT w leczeniu problemów behawioralnych i emocjonalnych u nastolatków.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach znajduje zastosowanie w różnych obszarach, takich jak praca z parą, rodziną, jednostkami czy grupami. Jej adaptowalność sprawia, że może być skutecznie stosowana w różnych kontekstach, od placówek zdrowia psychicznego po szkoły czy instytucje pracy.

 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (SFBT) stanowi innowacyjną, skuteczną gałąź psychoterapii, która odzwierciedla zmiany w podejściu do leczenia psychologicznego. Jej fundamenty, zakorzenione w pozytywnej psychologii, kładą nacisk na rozwijanie mocnych stron pacjentów, zamiast koncentrowania się na problemach czy deficytach.

Podsumowując, Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to nie tylko psychoterapeutyczna metoda leczenia, ale także podejście do życia, które promuje pozytywne myślenie, skupienie na rozwiązaniach oraz rozwijanie indywidualnych zasobów. Jej skuteczność, potwierdzona badaniami naukowymi, sprawia, że stanowi cenny wkład w dziedzinę psychologii, przynosząc nadzieję i konstruktywne podejście do wyzwań, przed jakimi stoimy w dążeniu do zdrowia psychicznego.