Sukces Magdy

Z całego serca gratulujemy naszej koleżance Magdalenie Kovats-Czułno uzyskania tytułu Specjalisty Psychologii Klinicznej ze specjalizacją zaburzeń psychicznych. Specjalizacja ta jest najwyższą całościową formą kształcenia psychologa klinicznego. Daje gruntowną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne znacznie poszerzające kompetencje psychologiczne w obszarze diagnozy i pomocy psychologicznej.

Szkolenie to było prowadzone w akredytowanych ośrodkach i nadzorowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Urząd Wojewódzki, tylko dla osób posiadających tytuł magistra psychologii. Pani Magda zdobyła niezbędną wiedzę medyczną z zakresu psychiatrii, pediatrii, neurologii i chorób somatycznych oraz psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia odbyła również 15 miesięczny staż kliniczny w renomowanych placówkach medycznych. Szkolenie zakończyła napisaniem pracy poglądowej wraz z opisem przypadku a ukoronowaniem specjalizacji był Państwowy Egzamin Specjalizacyjny organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych.

Cieszymy się, że nasi terapeuci wytrwale dążą do upragnionych celów i wciąż poszerzają swoją wiedzę 🙂