„LGBT” – Kinga Szymaniak

Jeżeli nasze zachowanie uznają za aspołeczne i irracjonalne – niech i tak będzie najbardziej gniewa ich nasze poczucie wolności i nasza odwaga bycia sobą- Erich Fromm. 

Skrót LGBT oznacza Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender odnoszące się do gejów, lesbijek, biseksualnych i transpłciowych. Osoby utożsamiające się z ruchem LGBT chcą podkreślić nieheteronormatywna grupę społeczną w  oparciu o tożsamość seksualna i płciowa. A ich symbolem rozpoznawalnym jest flaga w kolorach tęczy. 

Celem ruchu jest walka o równe prawa oparte na tolerancji i szacunku w sprawach tak istotnych jak możliwość założenia rodziny i posiadania dzieci. W swoich wypowiedziach często padają słowa,, Dlaczego oceniacie nas przez pryzmat orientacji  seksualnej’’.

Nie od dziś wiadomo, że to co inne od przyjętych norm społecznościowych budzi w ludziach gniew, krytykę.  Niestety do dnia dzisiejszego mniejszości narodowe często padają ofiarą przemocy, wyzwisk i  poniżej ze strony rówieśników, rodziców czy współpracowników.  Według statystyk pod redakcja Magdaleny Świder i dr. Mikołaja Wiśniewskiego którzy  przeprowadzili badanie w latach 2015-2016 roku w których wzięły udział osoby LGBT. Aż 40 % osoby doświadczyło przemocy fizycznej a 70% psychicznej. 

Dla dziecka okres w którym zaczyna uświadamiać sobie, że jego zainteresowania skupiają się wokół tej samej płci może być momentem niezrozumiałym i ciężkim. Któremu towarzyszą negatywne  emocje lęku, gniew, wstydu choćby przed obawa ujawnienia swojej orientacji seksualnej rodzinie,  przyjaciołom.  Z przeprowadzonych badań na terenie Polski aż 41% gejów, lesbijek i osób biseksualnych pierwszy  raz uświadomiło sobie swoje orientacje w wieku 10-14 lat. A 31% procent w wieku 15-17 lat jak  również 15% w wieku 18-24 lat.  A połowa nie jest akceptowana przez swoich rodziców. 

Psychoterapia, może pomóc przygotować osoby do tak zwanego coming out- wyjścia z szafy. Jest  to moment w którym osoba myśli nad ujawnieniem swojej orientacji seksualnej. Podczas terapii  ważnym krokiem jest ocena stanu psychicznego osoby oraz sposobu przekazania informacji  rodzinie i bliskim.  Bardzo ważnym elementem terapii jest przygotowanie osoby na możliwe konsekwencje wiążące się z ujawnienia swojej orientacji, które mogą się wiązać z utrata kontaktu z ważnymi dla nas osobami  z naszego otoczenia. Tak ważnej decyzji mogą towarzyszyć emocje strachu, wstydu, smutku.  Podczas terapii istotnym krokiem jest praca nad poczuciem własnej wartości, akceptacji i próbie  budowania poprawnych relacji. Osoby nieheteronormatywne częściej narażone są na samotność,  symptomy depresji i myśli samobójczych.  Terapia może być równie przydatna członkom rodziny którzy nie potrafią poradzić sobie z  odmiennością i wyborami własnego dziecka. 

Swider, M., Winiewski, M. 

Sytuacja społeczna osób LBGT w Polsce. Raport za lata 2015-2016. Kampania przeciw Homofobii. Statystyki zawarte z organizacji non profit- Grupa Stonowell 

Organizacja społeczna ,, Otwarte Szafy’’