Nowa grupa psychoedukacyjna dla rodziców „POMOST”

Grupa psychoedukacyjna dla rodziców, której celem jest wsparceie psychologiczne rodziców dzieci z zaburzeniami lękowo – depresyjnymi