„Składniki miłości” – Kinga Szymaniak

,,Wszyscy mamy pewną poważna wadę. To co dla nas najważniejsze,potrzebne do życia, bierzemy za oczywiste, dane. Powietrze, wodę, miłość-’’ Richard Paul Evans 

Miłość, czym właściwie ona jest co kryję się pod tym pojęciem. Co decyduje o tym, że jedni poznają miłość swojego życia i trwają w niej do końca, a drudzy się rozstają. Obraz miłości często przejawia się w filmach, muzyce, spektaklach, religii i towarzyszy nam w naszym życiu codziennym. 

Nie ma jednak jednej uniwersalnej definicji miłości, każdy człowiek ma swoją subiektywna interpretacje tego pojęcia ukształtowana na podstawie swoich przeżyć, doświadczeń i towarzyszącym im emocji. 

Istnieje wiele rodzajów miłości. Między innymi przyjacielska, rodzicielska i partnerska. Każda z nich choć diametralnie inna, buduje między ludźmi więź emocjonalną. Bez wątpienia miłość to uczucie między dwojgiem ludziom, którzy pragną zbudować stałą relację interpersonalną. 

Temat miłości zainteresował psychologów pod koniec XX wieku, którzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie czego potrzebujemy do stworzenia miłości. (Hendrick,Hendrick,1986, Rubin 1970 za Olesiński 2013). 

Robert Sternberg amerykański psycholog w 1986 roku stworzył Trójczynnikową Koncepcję Miłości, na którą składają się: namiętność, intymność oraz zaangażowanie. Stenberg wyróżnił dwa rodzaje miłości. Pierwszą z nich jest miłość pełna, w której znajdują się 3 powyższe składniki niezbędne do utrzymania związku. Drugim rodzajem miłości natomiast jest miłość pusta, w której występuje tylko jeden składnik jakim jest zaangażowanie. (Olesiński 2018) 

Modele te różnią się intensywnością i czasem trwania poszczególnych faz. 

1) Intymność 

Pod pojęciem intymności kryje się przeżywanie pozytywnych uczuć, emocji w sferze fizycznej, psychicznej i duchowej. (Olesiński 2018) 

Intymność pielęgnujemy poprzez poświęcanie sobie wolnego czasu i spędzaniu go razem, wspólnych rozmowach, dzieleniu się ważnymi, prywatnymi faktami z naszego życia, okazywaniu sobie szacunku oraz zrozumienia, dzięki któremu budujemy zaufanie w relacji. To również rozmowy o swoich potrzebach, pragnieniach i próba docieranie siebie w relacji. Na intymność składa się również uważność na potrzeby i uczucia partnera. By powstała między partnerami intymność niezbędny jest czas, który w każdej relacji rozwija się w swoim tempie. Intymność jest stabilna w czasie i w porównaniu do namiętności wypala się powoli. (Wojciszke 2009) 

2) Namiętność 

Często kojarzona jest ze sferą seksualną, której towarzyszy silne pobudzenie fizyczne okazywane poprzez trzymanie się za ręce, pocałunki, pieszczoty. Jej dynamika wzrasta szybko jak również szybko opada. Namiętności towarzyszą silne emocje zarówno pozytywne jak i negatywne, takie jak radość, rozpacz czy uczucie tęsknoty za partnerem. Według Wojciszke namiętności nie sposób rozpatrywać pod względem doznań erotycznych Zwrócił on szczególną uwagę, że namiętność można rozpatrywać również jako potrzebę samorealizacji, opiekowania się partnerem czy podniesienia swojego poczucia własnej wartości. (Wojciszke 2009)

3) Zaangażowanie 

to ostatni składnik miłości który różni się znacznie od dwóch powyższy ponieważ do powstania zaangażowania w relacji potrzebna jest zamierzona decyzja dwóch osób decydujących się na wejście w relacje. 

W tym przypadku potrzebny jest czas oraz wysiłek oraz motywacja dwóch partnerów do pracy do budowania relacji. Na tym etapie mogą pojawić się nieporozumienia związane z systemem wartości oraz wizja planowania przyszłości. W tym okresie zaczynają się pojawiać również dobre nieporozumienia co do spędzania wolnego czasu razem lub oddzielnie. 

Istotą jest dobra komunikacja w oparciu o szacunek i uważności na potrzeby partnera. Jest to najtrudniejsza z faz, która wymaga zaangażowania z obu partnerów w takim samym stopniu. 

Miłość, a podłoże biochemiczne 

z przeprowadzonych badań wynikło, że składowymi miłości są namiętność, intymność i zaangażowanie. 

Namiętność powiązana jest z dopaminą – hormonem szczęścia, która pobudza układ nagrody, której z kolei towarzyszy przyjemność oraz pobudzenie. Działa podobnie jak substancje psychoaktywne: alkohol, narkotyki, nikotyna. 

Intymność związana jest najprawdopodobniej z oksytocyna, czyli także z hormonem szczęścia, a zaangażowanie zależy od aktywności mózgu, które decydują o podejmowaniu decyzji. (Olesiński 2013) 

Według Roberta Sternberga wszystkie trzy składniki namiętność, intymność, zaangażowanie są nam potrzebne do przeżywania miłości pełnej. 

I choć różnią się swoją intensywnością, czasem trwania i mówi się o ich niezależności to wszystkie wzajemnie na siebie oddziałują. 

Bibliografia: 

Buss.D,M.(2014),,Ewolucja pożądania- jak ludzie dobierają się w pary’’ Olesiński,P.(2013) Rozwojowe ujęcie Trójczynnikowej Miłości Sternberga- Trójwarstwowa Miłość. Psychologia Rozwojowa, s.9-18 

Olesiński,P.(2018) ,,Psychologia Kochania’’ 

Wojciszke,B.(2009) ,,Psychologia miłości’’