Wielkopolskie Centrum Terapii

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

To cykl regularnych spotkań, których celem jest poznanie swoich potrzeb, emocji, myśli, a także praca nad poszukiwaniem lepszych sposobów radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami. Jest to profesjonalna pomoc klientowi w przezwyciężaniu kryzysów życiowych.

Terapia indywidualna to rodzaj szczególnej więzi między klientem a terapeutą, opartej na zaufaniu i akceptacji.

Podczas psychoterapii indywidualnej możesz pracować nad:

– trudnościami przeżywanymi w swojej relacji lub trudnościami w nawiązaniu nowej,
– kryzysem spowodowanym zdradą,
– żałobą po odejściu bliskiej osoby,
– traumą, trudnymi doświadczeniami,
– problemami w relacjach z rodziną pochodzenia,
– huśtawkami nastroju,
– niską samooceną,
– zaburzeniami odżywiania,
– zaburzenia osobowości,
– objawami psychosomatycznymi,
– fobią, lękami,
– agresją,
– depresją i chorobą dwubiegunową,
– objawami psychosomatycznymi,
– i innymi trudnościami, które wymagają konsultacji specjalisty.

*Terapia indywidualna również w wersji on-line.